[B]Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 21/2:</strong>
[B]Hà Nội</strong>
Nhiều mây, không mưa. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17oC
Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22oC.
[B]Phía Tây Bắc Bộ</strong>
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16oC, có nơi dưới 12oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22oC, có nơi trên 22oC.
[B]Phía Đông Bắc Bộ</strong>
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17oC, vùng núi có nơi dưới 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22oC.
[B]Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế</strong>
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC.
[B]Đà Nẵng đến Bình Thuận</strong>
Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC; phía Nam có nơi trên 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC, phía nam 28 - 31oC.
[B]Tây Nguyên</strong>
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.
[B]Nam Bộ</strong>
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC./.

Theo baolangson.vn