“Các địa phương chưa lấy đủ nước cần tập trung lấy nước trong đợt 3 xả nước các hồ thủy điện, đảm bảo không để diện tích nào thiếu nước và tiết kiệm nước phục vụ tưới dưỡng lúa sau khi các hồ thủy điện ngừng xả nước”. Đây là yêu cầu của ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi đi kiểm tra lấy nước đổ ải tại các tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc.
Ngoài Hà Nội và Bắc Ninh, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay là địa phương có tỷ lệ lấy nước đổ ải thấp nhất, với 82% diện tích đủ nước đổ ải trên tổng số 35.000 ha lúa Xuân. Nguyên nhân do tập quán canh tác, chủ yếu lấy nước đợt 3 xả nước các hồ thủy điện….
Còn tại tỉnh Phú Thọ đến nay, 98% diện tích đổ ải đã có đủ nước gieo cấy trên tổng số 36 nghìn ha lúa đông xuân 2015-2016.Hơn 98% diện tích gieo cấy lúa xuân đủ nước đổ ải
Theo ông Trần Quốc Bình, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ, ngay sau khi các hồ thủy điện xả nước đợt 3, các trạm bơm cục bộ và dã chiến ven sông Lô và sông Chảy tích cực lấy nước lên hệ thống hoàn thành việc đổ ải. Thế nhưng lo ngại hiện nay là nguồn nước tưới dưỡng sau khi các hồ thủy điện ngừng xả nước.
“Đề nghị Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các nhà máy thủy điện duy trì dòng chảy tối thiểu cho sông Chảy và sông Lô để các trạm bơm ven 2 tuyến sông này đủ điều kiện bơm nước phục vụ tưới dưỡng cho lúa sau các đợt xả”-ông Trần Quốc Bình nói.
Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, nhìn chung công tác lấy nước đổ ải của các địa phương thuận lợi. Trên cơ sở kết quả lấy nước của các địa phương, Tổng cục Thủy lợi sẽ tham mưu cho lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam rút ngắn ngày xả nước đợt 3.
Ông Nguyễn Văn Tỉnh lưu ý, các địa phương chưa lấy đủ nước cần tập trung lấy nước, đảm bảo không để diện tích nào thiếu nước, đồng thời tiết kiệm nguồn nước phục vụ tưới dưỡng lúa sau khi các hồ thủy điện ngừng xả nước.
Ông Nguyễn Văn Tỉnh đề nghị các địa phương tăng cường các trạm bơm dã chiến giải quyết những diện tích chưa đủ nước đổ ải. Khi vào thời điểm tưới dưỡng lúa, đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện theo Quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời trong những giai đoạn mực nước trên sông thấp thì tăng lượng xả nước quá phát điện đảm bảo cho các trạm bơm lấy nước phục vụ tưới dưỡng cho các diện tích lúa đã gieo trồng.
Như vậy tính đến cuối giờ chiều 19/2, toàn vùng Trung du và đồng bằng Bắc bộ đã có khoảng 94% diện tích đủ nước đổ ải trên tổng số 630.000 ha gieo cấy lúa đông xuân 2015-2016./.


Theo baolangson.vn