Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Cụ thể, tỉnh Hòa Bình được xuất cấp 285 tấn hạt giống lúa, 60 tấn hạt giống ngô và 8 tấn hạt giống rau. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hòa Bình tiếp nhận và sử dụng số hạt giống cây trồng được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn tỉnh Hòa Bình các biện pháp xử lý dịch bệnh trên địa bàn theo quy định.
Đồng thời, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp nhu cầu trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành, địa phương (trong đó có tỉnh Hòa Bình) đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Theo baolangson.vn