Các đại biểu tham dự Hội nghị
Tham dự có ông Đặng Văn Quang, Phó Tổng giám đốc Agribank; lãnh đạo Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung và miền Nam cùng 32 chi nhánh loại 1, loại 2 có dư nợ khai thác thủy sản xa bờ.
Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi về một số nội dung trọng tâm liên quan đến Quyết định 888/QĐ-NHN0-HSX và triển khai các nội dung cơ bản của quy trình cho vay hộ gia đình và cá nhân theo Quyết định số 836/QĐ- NHN0-HSX, hồ sơ và thủ tục cấp bù lãi suất cho vay, sản phẩm cho vay lưu vụ và cho vay theo hạn mức tín dụng.
Cũng tại Hội nghị này, đại diện Công ty SBIC sẽ giới thiệu một số mẫu tàu vỏ thép và nội dung hợp tác SBIC với Agribank; đại diện Công ty Yannmar giới thiệu về mẫu tàu bằng chất liệu composite cùng các ưu điểm của loại tàu này đến các chi nhánh của Agribank cho vay khai thác thủy sản xa bờ.
Trên cơ sở các nội dụng kể trên, đại diện các chi nhánh của Agribank miền Trung và miền Nam sẽ thảo luận, trao đổi, dự kiến những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai các nội dung này nhằm góp phần đưa Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển thủy sản sớm đi vào cuộc sống, nhất là tạo nhiều thuận lợi để ngư dân tiếp thu các nguồn vốn phục vụ đánh bắt xa bờ.
Theo ông Cù Anh Tuấn, Phó ban Tiếp thị và Truyền thông của Agribank, để triển khai có hiệu quả Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, theo kế hoạch, trong giai đoạn 2014-2016, Agribank cam kết sẽ giải ngân khoảng 5.000 tỷ đồng và tới đây sẽ giải ngân 1.000 tỷ đồng để hỗ trợ ngư dân đóng mới, nâng cấp và cải hoán tàu thuyền phục vụ khai thác thủy sản xa bờ.

Theo baolangson.vn