Ảnh minh họa (Nguồn: laodong.com.vn)

Đáng chú ý, diện tích nuôi cá tra của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 9 tháng đầu năm ước đạt 7.000 ha với sản lượng 757 ngàn tấn. Theo báo cáo của các Sở NN&PTNT thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, sản lượng cá tra của hầu hết các tỉnh đều giảm so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do giá cá tra nguyên liệu giảm thấp nên người nuôi cho ăn cầm chừng, kéo dài thời gian, cá không đạt kích cỡ thu hoạch.
Diện tích và sản lượng cá tra của một số tỉnh sản xuất chủ yếu như sau: Vĩnh Long diện tích 429 ha (tăng 0,6%), sản lượng 68.819 tấn (giảm 8,5%), Đồng Tháp diện tích 2.150 ha (tăng 34%), sản lượng 238.751 tấn (giảm 5,1%), Cần Thơ diện tích 762 ha (giảm 6,8%), sản lượng 77.313 tấn (tăng 8,8%), Tiền Giang diện tích 173 ha (tăng 44%), sản lượng 23.657 tấn (giảm 5,1%), Bến Tre diện tích 690 ha (tăng 5,3%), sản lượng 129.230 tấn (giảm 0,5%).
Theo báo cáo của các Sở NN&PTNT thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, tình hình sản xuất tôm sú tháng 9 khá ổn định so với tháng trước. Một số tỉnh có sản lượng tôm sú tăng khá nhưng diện tích lại giảm so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Bạc Liêu, diện tích 115.767 ha (giảm 4,0%), sản lượng 46.832 tấn (tăng 7,5%), Trà Vinh: diện tích 19.408 (giảm 25%), sản lượng 10.842 (tăng 19,9%), riêng tỉnh Kiên Giang cả diện tích và sản lượng đều tăng so với cùng kỳ năm trước: diện tích 88.699 ha (tăng 2%), sản lượng 27.423 tấn (tăng 30,4%). Trong khi đó, Cà Mau là tỉnh có diện tích và sản lượng lớn nhất vùng nhưng diện tích và sản lượng đều giảm so với cùng kỳ năm trước (diện tích 263.535 ha (giảm 1,2%), sản lượng 84.500 tấn (giảm 1,2 %).

Theo baolangson.vn