Quy trình chứng nhận ISO 13485:2016
Quy trình chứng nhận ISO 13485 tại ISOCERT gồm 6 bước
Bước 1: Doanh nghiệp đăng ký chứng nhận ISO 13485 tại ISOCERT


Bước 2: Đánh giá sơ bộ
Bước 3: Đánh giá tài liệu tại ISOCERT
Bước 4: Đánh giá hệ thống quản lý
Bước 5: Kiểm tra khắc phục và thẩm xét hồ sơ
Bước 6: Cấp giấy chứng nhận và dấu chứng nhận


Thời gian cấp chứng nhận ISO 13485.
Thời gian thông thường tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá khoảng 15-30 ngày. Tuy nhiên, tùy năng lực và điều kiện của tổ chức chứng nhận, thời gian này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn.
Chúng tôi có thể thực hiện đánh giá ngay sau khi khách hàng đủ điều kiện!
Tổ chức cấp chức nhận ISO 13485

Quý doanh nghiệp muốn được cấp giấy chứng nhận ISO 13485 thì đăng ký ngay tại ISOCERT.
ISOCERT là tổ chức chứng nhận ISO 13485 uy tín hàng đầu tại Việt Nam.


ISOCERT có đầy đủ năng lực pháp lý để thực hiện các hoạt động chứng nhận và giám định quốc tế. Thấu hiểu được vai trò quan trọng, xu thế thời đại cũng như luôn quan tâm lắng nghe từ phía khách hàng. Chúng tôi luôn hướng tới giải pháp, thủ tục trọn gói, giá thành hợp lý hướng tới "Hài Hòa Cùng Thịnh Vượng".
Hơn +1000 Doanh nghiệp đã được ISOCERT đánh giá và cấp giấy chứng nhận iso 13485.

View more the latest threads: