01b Video hướng dẫn trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo theo chuẩn APA Mới Nhất

01b  Video hướng dẫn trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo theo chuẩn APA Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

01b Video hướng dẫn trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo theo chuẩn APA


Giảng viên hướng dẫn chi tiết cách tham khảo tài liệu, cách liệt kê tài liệu tham khảo theo tiêu chuẩn APA dựa trên phần mềm Mendley. Lưu ý: Chỉ xem video này sau khi xem video về cách tìm, tải và chọn bài báo khoa học

01b Video hướng dẫn trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo theo chuẩn APA “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Daaq3Psjx6o

Tags: #01b #Video #hướng #dẫn #trích #dẫn #và #lập #danh #mục #tài #liệu #tham #khảo #theo #chuẩn #APA

Từ khóa: hướng dẫn tải luận văn,[vid_tags]