100 POWERFUL WORDS FOR IELTS SPEAKING AND WRITING || ASAD YAQUB Mới Nhất

100 POWERFUL WORDS FOR IELTS SPEAKING AND WRITING || ASAD YAQUB Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

100 POWERFUL WORDS FOR IELTS SPEAKING AND WRITING || ASAD YAQUB


#AsadYaqubIELTSVideos, #AsadYaqubIELTSTrainer, #AsadYaqubIELTSVLogs, #AsadYaqub, Để biết chi tiết và các phần trực tuyến, vui lòng liên hệ: WhatsApp: +923009466533 Đối với Cuộc gọi Di động: 9Your.org: ጩ Yair.com/Your.org Danh sách phát video của YouTube “Đây là danh sách phát video của YouTube.” Asad Yaqub sẽ là trợ thủ đắc lực cho quá trình luyện thi IELTS của bạn. Hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi “Assad EMS”. 1. Assad Jacob IELTS Writing Works Workshop 2. IELTS Talking Module 2019 3. Các Video IELTS Đặc biệt 4. Bài kiểm tra tổng quát Reading Full với Mẹo 5. Các mẹo IELTS Listening và Full Test 6. Bài kiểm tra IELTS Reading đầy đủ với Mẹo 4 buổi 8. IELTS Speech Hướng dẫn 9. Loại câu hỏi nghe và đọc 10. Bài thi mẫu nói IELTS 11. Bài kiểm tra đọc hiểu tổng quát với các mẹo 12. Các mẹo và kỹ thuật đọc ngoài trời của IELTS học thuật 13. IELTS Viết luận 14. Các video hỗ trợ IELTS 15. Chức năng Viết thư Luyện tập chung 1 16. IELTS Listening Test Full with Tips 17. IELTS Reading Secret Tips and Tricks 18. IELTS Listening Series 19. IELTS Reading Golden Tips and Tricks 20. IELTS Listening Golden Tips and Techniques 2 Golden Tips and Tricks Speaking IELTS 22. Writing IELTS Golden Tips và Thủ thuật.

100 POWERFUL WORDS FOR IELTS SPEAKING AND WRITING || ASAD YAQUB “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=H92dEyUWqr4

Tags: #POWERFUL #WORDS #IELTS #SPEAKING #WRITING #ASAD #YAQUB

Từ khóa: mẹo words,Take off with the British Council,IELTS Preparation,IELTS,British Council,IDP,Study Abroad,the ielts listening test,ielts listening test 2020,IELTS Fluency,ielts fluency and coherence,fluency ielts speaking success,Fluency Formula,How to get a band,IELTS Speaking Test Sample,ielts speaking,ielts reading,ielts writing,ielts listening,AsadYaqub IELTS,Tips and tricks for ielts band 9