2 Connect netbean and create DB Mới Nhất

2 Connect netbean and create DB Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

2 Connect netbean and create DB


Các video là để lưu trữ. Lưu ý: + Các video trước “HK5” cũ hơn và không đi kèm với bài tập về nhà hoặc tệp tài sản. + Video không có số thứ tự nghĩa là mình sẽ không quay series cho lớp đó! (Mặc dù tôi cố gắng tải nó lên “theo đúng thứ tự” (tôi đã chỉnh sửa tệp video lần trước))

2 Connect netbean and create DB “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=MsG5YWWNVkQ

Tags: #Connect #netbean #create

Từ khóa: download driver màn hình,[vid_tags]