#2023 ACTIVE WINDOWS 10 PRO BẰNG CMD

#2023 ACTIVE WINDOWS 10 PRO BẰNG CMD

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video ACTIVE WINDOWS 10 PRO BẰNG CMD

Đừng quên kết nối internet, mở CMD với quyền admin và copy những dòng sau. Chúc may mắn: Cscript slmgr.vbs -upk Cscript slmgr.vbs /ckms Sc config Sppsvc start= auto & Net.exe start Sppsvc Sc config Osppsvc start= auto & Net.exe start Osppsvc sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv Cscript slmgr.vbs /ipk VNW26-D6PYF-QK9V8-96XKC-7CFC6 changepk.exe /productkey BGRWH-K2JPJ-VX82X-8CRF8-D43MT Cscript stolm thoát .vbs

ACTIVE WINDOWS 10 PRO BẰNG CMD “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=0gJDtEN9IuE

Tags của ACTIVE WINDOWS 10 PRO BẰNG CMD: #ACTIVE #WINDOWS #PRO #BẰNG #CMD

Bài viết ACTIVE WINDOWS 10 PRO BẰNG CMD có nội dung như sau: Đừng quên kết nối internet, mở CMD với quyền admin và copy những dòng sau. Chúc may mắn: Cscript slmgr.vbs -upk Cscript slmgr.vbs /ckms Sc config Sppsvc start= auto & Net.exe start Sppsvc Sc config Osppsvc start= auto & Net.exe start Osppsvc sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv Cscript slmgr.vbs /ipk VNW26-D6PYF-QK9V8-96XKC-7CFC6 changepk.exe /productkey BGRWH-K2JPJ-VX82X-8CRF8-D43MT Cscript stolm thoát .vbs

Từ khóa của ACTIVE WINDOWS 10 PRO BẰNG CMD: active phần mềm

Thông tin khác của ACTIVE WINDOWS 10 PRO BẰNG CMD:
Video này hiện tại có 1343 lượt view, ngày tạo video là 2020-06-07 16:28:33 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=0gJDtEN9IuE , thẻ tag: #ACTIVE #WINDOWS #PRO #BẰNG #CMD

Cảm ơn bạn đã xem video: ACTIVE WINDOWS 10 PRO BẰNG CMD.