#2023 Bài hát | CHUYẾN ĐÒ CUỐI

#2023 Bài hát | CHUYẾN ĐÒ CUỐI

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video Bài hát | CHUYẾN ĐÒ CUỐI

Lời: Thầy Văn Võ – Thảo Quyên Nhạc: Nhạc sĩ Trần Ngọc Ánh Ca sĩ: Tài Hoa CHUYẾN ĐI CUỐI Nhìn đồng tu kia, giây phút cận kề cái chết mà lòng đau xót. Thật đáng tiếc cho kiếp tu hành, không y y phụng hành lời Phật dạy, dấn thân vào đường ác. Mong đợi điều gì, mong đợi ai để cứu chúng ta. Hãy tự mình bước đi, nỗ lực tu hành để kiếp này được tự do vãng sanh. Đ.K. Đồng tu hãy nhớ lời thầy cũng là lời Phật dạy, luôn luôn mong đợi ở chúng ta. Hãy chèn chữ chết, vì thế giới hay thay đổi, hãy thả thế giới để đón con thuyền cuối cùng. Chỉ trong tâm niệm hồng danh Phật, nhớ Phật, giữ hồng danh, đứng, nằm, đi. Lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà đón chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. A2: Tây hành trang, nỗ lực chuẩn bị. Làm điều thiện để giải thoát chúng sinh, cứu vật và ăn chay trường, luôn luôn bố thí thân tâm, thật sự làm lành, bỏ nghiệp ác. Trong đời sống hai mặt, vai trò nào ta cũng làm lợi ích cho chúng sinh. Nỗ lực ăn năn và sửa chữa chính mình. Con báo đáp ân đức Phật không gì sánh bằng sự thể hiện pháp cứu độ chúng sanh. Đ.K. Đồng tu hãy nhớ lời thầy cũng là lời Phật dạy, luôn luôn mong đợi ở chúng ta. Hãy chèn chữ chết, vì thế giới hay thay đổi, hãy thả thế giới để đón con thuyền cuối cùng. Chỉ trong tâm niệm hồng danh Phật, nhớ Phật, giữ hồng danh, đứng, nằm, đi. Lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà đón chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Tụng: A Di Đà Phật A Di Đà Phật, trì hồng danh, đứng lên ngồi xuống. Lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà đón chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà đón chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. #tutapanlac #vanvo #daotrangonline #chuyendocuoi .

Bài hát | CHUYẾN ĐÒ CUỐI “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ceKYwvyGb3M

Tags của Bài hát | CHUYẾN ĐÒ CUỐI: #Bài #hát #CHUYẾN #ĐÒ #CUỐI

Bài viết Bài hát | CHUYẾN ĐÒ CUỐI có nội dung như sau: Lời: Thầy Văn Võ – Thảo Quyên Nhạc: Nhạc sĩ Trần Ngọc Ánh Ca sĩ: Tài Hoa CHUYẾN ĐI CUỐI Nhìn đồng tu kia, giây phút cận kề cái chết mà lòng đau xót. Thật đáng tiếc cho kiếp tu hành, không y y phụng hành lời Phật dạy, dấn thân vào đường ác. Mong đợi điều gì, mong đợi ai để cứu chúng ta. Hãy tự mình bước đi, nỗ lực tu hành để kiếp này được tự do vãng sanh. Đ.K. Đồng tu hãy nhớ lời thầy cũng là lời Phật dạy, luôn luôn mong đợi ở chúng ta. Hãy chèn chữ chết, vì thế giới hay thay đổi, hãy thả thế giới để đón con thuyền cuối cùng. Chỉ trong tâm niệm hồng danh Phật, nhớ Phật, giữ hồng danh, đứng, nằm, đi. Lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà đón chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. A2: Tây hành trang, nỗ lực chuẩn bị. Làm điều thiện để giải thoát chúng sinh, cứu vật và ăn chay trường, luôn luôn bố thí thân tâm, thật sự làm lành, bỏ nghiệp ác. Trong đời sống hai mặt, vai trò nào ta cũng làm lợi ích cho chúng sinh. Nỗ lực ăn năn và sửa chữa chính mình. Con báo đáp ân đức Phật không gì sánh bằng sự thể hiện pháp cứu độ chúng sanh. Đ.K. Đồng tu hãy nhớ lời thầy cũng là lời Phật dạy, luôn luôn mong đợi ở chúng ta. Hãy chèn chữ chết, vì thế giới hay thay đổi, hãy thả thế giới để đón con thuyền cuối cùng. Chỉ trong tâm niệm hồng danh Phật, nhớ Phật, giữ hồng danh, đứng, nằm, đi. Lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà đón chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Tụng: A Di Đà Phật A Di Đà Phật, trì hồng danh, đứng lên ngồi xuống. Lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà đón chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà đón chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. #tutapanlac #vanvo #daotrangonline #chuyendocuoi .

Từ khóa của Bài hát | CHUYẾN ĐÒ CUỐI: lời bài hát

Thông tin khác của Bài hát | CHUYẾN ĐÒ CUỐI:
Video này hiện tại có 171 lượt view, ngày tạo video là 2023-04-27 23:42:15 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=ceKYwvyGb3M , thẻ tag: #Bài #hát #CHUYẾN #ĐÒ #CUỐI

Cảm ơn bạn đã xem video: Bài hát | CHUYẾN ĐÒ CUỐI.