#2023 Bài hát: Hộ trì tu lục hòa | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

#2023 Bài hát: Hộ trì tu lục hòa | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video Bài hát: Hộ trì tu lục hòa | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Xem thêm: Bài hát: Từ Bỏ – Khát Vọng Cao Quý Quý vị và các bạn có thể sử dụng bài hát này nhưng phải giữ đúng giai điệu, lời bài hát và đầy đủ thông tin tác giả. ————— Bài hát: Bảo Vệ Tự Lực Hoa Lý Composer: Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) Product Music Producer: Thế Phương VBK Composer: Do Min Biểu diễn: Trần Hiếu và nhóm múa Tài năng Chùa Ba Vàng Biên đạo: Đình Hồng ————————– Lời bài hát này, Những Vị Thần Của Thiên Đàng Bá đạo và chư Thiên khắp nơi hãy đến chung vui cùng quý Phật tử, chúng ta cùng nhau tu hành lục đạo nhé! Sáu hòa hợp cùng tu, công đức lớn: làm cho chánh pháp trường tồn, người vui tinh tấn tu hành vượt qua mọi hiểm nguy gặp Như Lai, (ha…hai…ha…hai…) nhất tâm, tinh tấn, Niết-bàn. (ha…hai…ha…hai…) Và các vị thần, bạn có biết hay không? Người thay Như Lai dẫn dắt chúng tôi chính là Sư phụ Thái Minh. Chúng con xin tri ân và biết ơn Thầy đã dạy chúng con tu tập sáu pháp nhập thế. Đệ tử xuất gia, đầu đà, làm ruộng phước cho tất cả chúng sinh. Này các vị thần, hãy đến đây để ca hát, vui chơi và thực hành Six Harmony! Hỡi các vị Thần, đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hãy bảo vệ chúng con tu luyện sáu pháp giới! Lá-la-la-lá, lá-la-la. Giúp chúng tôi thực hành sáu định luật của thế giới! Lá-la-la-lá, lá-la-la. Bảo vệ chúng tôi khỏi thực hành của sáu thế giới! Lá-la-la-lá, lá-la-la. Giúp chúng tôi thực hành sáu định luật của thế giới! Lá-la-la-lá, lá-la-la. Bảo vệ chúng con, tinh tấn tu sáu giới! ———————————- Mời các bạn xem thêm các bài viết về chủ đề khác: *** Văn Khảm Âm Lịch Năm mới 2022: * ** Văn khấn 1 năm – 365 ngày: *** Hướng dẫn thực hành bài nguyện cầu siêu thoát, giải oán (bài 8): *** Hướng dẫn nghi thức hát văn: *** Cách cúng sao cho đúng: *** * Phật Pháp Ứng Dụng: *** Lai lịch nghề nghiệp: *** Tên nghề nghiệp: ​ *** Tu tập cư sĩ Phật tử: Mời các bạn tham gia các nhóm, trang để giải đáp thắc mắc và kết bạn: * Trang cá nhân: Phạm Thị Yên (Tam Chiêu Hoàn Quân): * Fan Page: Phạm Tí Yên – Tam Chiêu Hoàn Quân: ​ * Website: * Group: Tâm sự cùng cô Phạm Tí Yên (Tam Chiếu Hoàn Quân): ​ * Group Cảm thấy vui mỗi ngày : – SoundCloud: – NhacCuaTui: #phamthiyen #chuabavang #clbcucvang ——————— — Mời các bạn xem thêm các bài viết về chủ đề khác : *** Wan Tết Nhâm Thìn 2022: *** Vạn Khảm trong 1 năm – 3 65 ngày: *** Hướng dẫn tu tập cầu nguyện siêu độ Giải thoát (bài 8): *** Hướng dẫn nghi lễ c Tụng kinh: *** Thờ cúng đúng cách: *** Ứng dụng Phật pháp: *** Lịch sử sự nghiệp: *** Sự nghiệp Kí tên: ​ *** Cư sĩ Tu tập: Rất hoan nghênh các bạn tham gia các nhóm, trang để giải đáp thắc mắc và kết bạn: * Trang cá nhân: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): * Fan page: Phạm Tí Yên – Tâm Chiếu Hoàn Quán : * Website: * Band: Talking to Ms. Phạm Tí Yên (Tâm Chiếu Hoàn Quân): ​ * Nhóm cảm thấy vui mỗi ngày: – SoundCloud: – NhacCuaTui: #phamthiyen #chuabavang #clbcucvang .

Bài hát: Hộ trì tu lục hòa | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=6ODL8j7BKPY

Tags của Bài hát: Hộ trì tu lục hòa | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): #Bài #hát #Hộ #trì #lục #hòa #Sáng #tác #lời #Cô #Phạm #Thị #Yến #Tâm #Chiếu #Hoàn #Quán

Bài viết Bài hát: Hộ trì tu lục hòa | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) có nội dung như sau: Xem thêm: Bài hát: Từ Bỏ – Khát Vọng Cao Quý Quý vị và các bạn có thể sử dụng bài hát này nhưng phải giữ đúng giai điệu, lời bài hát và đầy đủ thông tin tác giả. ————— Bài hát: Bảo Vệ Tự Lực Hoa Lý Composer: Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) Product Music Producer: Thế Phương VBK Composer: Do Min Biểu diễn: Trần Hiếu và nhóm múa Tài năng Chùa Ba Vàng Biên đạo: Đình Hồng ————————– Lời bài hát này, Những Vị Thần Của Thiên Đàng Bá đạo và chư Thiên khắp nơi hãy đến chung vui cùng quý Phật tử, chúng ta cùng nhau tu hành lục đạo nhé! Sáu hòa hợp cùng tu, công đức lớn: làm cho chánh pháp trường tồn, người vui tinh tấn tu hành vượt qua mọi hiểm nguy gặp Như Lai, (ha…hai…ha…hai…) nhất tâm, tinh tấn, Niết-bàn. (ha…hai…ha…hai…) Và các vị thần, bạn có biết hay không? Người thay Như Lai dẫn dắt chúng tôi chính là Sư phụ Thái Minh. Chúng con xin tri ân và biết ơn Thầy đã dạy chúng con tu tập sáu pháp nhập thế. Đệ tử xuất gia, đầu đà, làm ruộng phước cho tất cả chúng sinh. Này các vị thần, hãy đến đây để ca hát, vui chơi và thực hành Six Harmony! Hỡi các vị Thần, đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hãy bảo vệ chúng con tu luyện sáu pháp giới! Lá-la-la-lá, lá-la-la. Giúp chúng tôi thực hành sáu định luật của thế giới! Lá-la-la-lá, lá-la-la. Bảo vệ chúng tôi khỏi thực hành của sáu thế giới! Lá-la-la-lá, lá-la-la. Giúp chúng tôi thực hành sáu định luật của thế giới! Lá-la-la-lá, lá-la-la. Bảo vệ chúng con, tinh tấn tu sáu giới! ———————————- Mời các bạn xem thêm các bài viết về chủ đề khác: *** Văn Khảm Âm Lịch Năm mới 2022: * ** Văn khấn 1 năm – 365 ngày: *** Hướng dẫn thực hành bài nguyện cầu siêu thoát, giải oán (bài 8): *** Hướng dẫn nghi thức hát văn: *** Cách cúng sao cho đúng: *** * Phật Pháp Ứng Dụng: *** Lai lịch nghề nghiệp: *** Tên nghề nghiệp: ​ *** Tu tập cư sĩ Phật tử: Mời các bạn tham gia các nhóm, trang để giải đáp thắc mắc và kết bạn: * Trang cá nhân: Phạm Thị Yên (Tam Chiêu Hoàn Quân): * Fan Page: Phạm Tí Yên – Tam Chiêu Hoàn Quân: ​ * Website: * Group: Tâm sự cùng cô Phạm Tí Yên (Tam Chiếu Hoàn Quân): ​ * Group Cảm thấy vui mỗi ngày : – SoundCloud: – NhacCuaTui: #phamthiyen #chuabavang #clbcucvang ——————— — Mời các bạn xem thêm các bài viết về chủ đề khác : *** Wan Tết Nhâm Thìn 2022: *** Vạn Khảm trong 1 năm – 3 65 ngày: *** Hướng dẫn tu tập cầu nguyện siêu độ Giải thoát (bài 8): *** Hướng dẫn nghi lễ c Tụng kinh: *** Thờ cúng đúng cách: *** Ứng dụng Phật pháp: *** Lịch sử sự nghiệp: *** Sự nghiệp Kí tên: ​ *** Cư sĩ Tu tập: Rất hoan nghênh các bạn tham gia các nhóm, trang để giải đáp thắc mắc và kết bạn: * Trang cá nhân: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): * Fan page: Phạm Tí Yên – Tâm Chiếu Hoàn Quán : * Website: * Band: Talking to Ms. Phạm Tí Yên (Tâm Chiếu Hoàn Quân): ​ * Nhóm cảm thấy vui mỗi ngày: – SoundCloud: – NhacCuaTui: #phamthiyen #chuabavang #clbcucvang .

Từ khóa của Bài hát: Hộ trì tu lục hòa | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): lời bài hát

Thông tin khác của Bài hát: Hộ trì tu lục hòa | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
Video này hiện tại có 357 lượt view, ngày tạo video là 2023-03-12 16:19:16 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=6ODL8j7BKPY , thẻ tag: #Bài #hát #Hộ #trì #lục #hòa #Sáng #tác #lời #Cô #Phạm #Thị #Yến #Tâm #Chiếu #Hoàn #Quán

Cảm ơn bạn đã xem video: Bài hát: Hộ trì tu lục hòa | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán).