#2023 Cách Active Windows 7,8,10 không Cần Phần mềm Chỉ với CMD 100% Thành Công | Jr_Soap

#2023 Cách Active Windows 7,8,10 không Cần Phần mềm Chỉ với CMD 100% Thành Công | Jr_Soap

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video Cách Active Windows 7,8,10 không Cần Phần mềm Chỉ với CMD 100% Thành Công | Jr_Soap

Dưới đây là danh sách key bản quyền dùng để kích hoạt Windows 10. Homepage: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 Homepage N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM Homepage for single language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4 -YTDFH Quốc gia cụ thể Quốc gia sở tại: PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D : W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 Giáo dục: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 Giáo dục N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CTWC43Q-MDW -D2C8J-2YT873 Mã số công ty: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 Bạn cũng có thể ủng hộ nhà xuất bản! _________________________________________________________________________ Bước 1: Kiểm tra phiên bản Windows của bạn để xem bạn đang sử dụng phiên bản Windows 10 nào. Bước 2: Vào CMD Nhấp chuột phải vào biểu tượng cửa sổ bắt đầu và chọn “Command Prompt (Admin)”! Bước 3: Nhập lệnh: “slmgr /ipk xxx”, trong đó XXX là key tương ứng với phiên bản bạn đang sử dụng để kích hoạt. Mình đang dùng Windows 10 pro nên dùng key phù hợp: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX thay cho dấu xxx Bước 4: Tiếp tục gõ lệnh “slmgr /skms kms8.msguides.com” trong CMD Bước 5: Gõ Lệnh “slmgr” /ato” và nhấn Enter. Ở bước này, bạn cần đợi một chút, sau khoảng 1 phút sẽ có thông báo hiện ra. Nếu không, hãy nhấn Enter một vài lần nữa và bạn đã sẵn sàng. Bước 6: Kiểm tra xem Windows có bản quyền hay không. Bạn ra ngoài màn hình desktop kiểm tra: Nếu vẫn còn dòng chữ trong vòng tròn đỏ: nghĩa là bạn chưa kích hoạt thành công Nếu mất thông báo: nghĩa là windows đã được kích hoạt thành công _____________________________________________________________________________ OKKK ! Vậy là xong! Giờ còn 1 bước quan trọng nữa là bật subscribe và like cho mik!!!! CẢM ƠN!

Cách Active Windows 7,8,10 không Cần Phần mềm Chỉ với CMD 100% Thành Công | Jr_Soap “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=2jktXFi9RTc

Tags của Cách Active Windows 7,8,10 không Cần Phần mềm Chỉ với CMD 100% Thành Công | Jr_Soap: #Cách #Active #Windows #không #Cần #Phần #mềm #Chỉ #với #CMD #Thành #Công #JrSoap

Bài viết Cách Active Windows 7,8,10 không Cần Phần mềm Chỉ với CMD 100% Thành Công | Jr_Soap có nội dung như sau: Dưới đây là danh sách key bản quyền dùng để kích hoạt Windows 10. Homepage: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 Homepage N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM Homepage for single language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4 -YTDFH Quốc gia cụ thể Quốc gia sở tại: PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D : W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 Giáo dục: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 Giáo dục N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CTWC43Q-MDW -D2C8J-2YT873 Mã số công ty: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 Bạn cũng có thể ủng hộ nhà xuất bản! _________________________________________________________________________ Bước 1: Kiểm tra phiên bản Windows của bạn để xem bạn đang sử dụng phiên bản Windows 10 nào. Bước 2: Vào CMD Nhấp chuột phải vào biểu tượng cửa sổ bắt đầu và chọn “Command Prompt (Admin)”! Bước 3: Nhập lệnh: “slmgr /ipk xxx”, trong đó XXX là key tương ứng với phiên bản bạn đang sử dụng để kích hoạt. Mình đang dùng Windows 10 pro nên dùng key phù hợp: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX thay cho dấu xxx Bước 4: Tiếp tục gõ lệnh “slmgr /skms kms8.msguides.com” trong CMD Bước 5: Gõ Lệnh “slmgr” /ato” và nhấn Enter. Ở bước này, bạn cần đợi một chút, sau khoảng 1 phút sẽ có thông báo hiện ra. Nếu không, hãy nhấn Enter một vài lần nữa và bạn đã sẵn sàng. Bước 6: Kiểm tra xem Windows có bản quyền hay không. Bạn ra ngoài màn hình desktop kiểm tra: Nếu vẫn còn dòng chữ trong vòng tròn đỏ: nghĩa là bạn chưa kích hoạt thành công Nếu mất thông báo: nghĩa là windows đã được kích hoạt thành công _____________________________________________________________________________ OKKK ! Vậy là xong! Giờ còn 1 bước quan trọng nữa là bật subscribe và like cho mik!!!! CẢM ƠN!

Từ khóa của Cách Active Windows 7,8,10 không Cần Phần mềm Chỉ với CMD 100% Thành Công | Jr_Soap: active phần mềm

Thông tin khác của Cách Active Windows 7,8,10 không Cần Phần mềm Chỉ với CMD 100% Thành Công | Jr_Soap:
Video này hiện tại có 559 lượt view, ngày tạo video là 2020-03-04 22:04:04 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=2jktXFi9RTc , thẻ tag: #Cách #Active #Windows #không #Cần #Phần #mềm #Chỉ #với #CMD #Thành #Công #JrSoap

Cảm ơn bạn đã xem video: Cách Active Windows 7,8,10 không Cần Phần mềm Chỉ với CMD 100% Thành Công | Jr_Soap.