#2023 Hướng dẫn tải và sử dụng Scratch 3.0 trên máy tính Windows 7, 8, 10 cho Học sinh

#2023 Hướng dẫn tải và sử dụng Scratch 3.0 trên máy tính Windows 7, 8, 10 cho Học sinh

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video Hướng dẫn tải và sử dụng Scratch 3.0 trên máy tính Windows 7, 8, 10 cho Học sinh

Hướng dẫn tải và sử dụng Scratch 3.0 trên máy tính Windows 7, 8, 10 dành cho sinh viên mới học lập trình. 00:00 – Giới thiệu 00:35 – Tải file cài đặt Scratch 01:30 – Cài đặt Scratch 3.0 02:24 – Cách mở Scratch trên máy tính 03:06 – Tạo thư mục lưu file sản phẩm (chương trình) sau mỗi bài học 03 :57 – Cách lưu file chương trình Scratch 05:33 – Cách mở file chương trình Scratch 07:00 – Tổng quan về Scratch 11:07 – Like, subscribe kênh của mình nhé #vivusteam, #scratch 1 Cài đặt Scratch – Bạn truy cập vào trang chủ :scratch .mit.edu – Trong phần “Resources” chọn “Download”. 2. Cài đặt Scratch trên máy tính của bạn. 3. Tạo các tệp chương trình Scratch. Khu vực sân khấu, khu vực kiểm soát nhân vật và bối cảnh, khu vực lập trình, khu vực trang phục, khu vực âm thanh. .

Hướng dẫn tải và sử dụng Scratch 3.0 trên máy tính Windows 7, 8, 10 cho Học sinh “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=d78eoAu4XF4

Tags của Hướng dẫn tải và sử dụng Scratch 3.0 trên máy tính Windows 7, 8, 10 cho Học sinh: #Hương #dân #tải #sư #dung #Scratch #trên #máy #tính #Windows #cho #Hoc #sinh

Bài viết Hướng dẫn tải và sử dụng Scratch 3.0 trên máy tính Windows 7, 8, 10 cho Học sinh có nội dung như sau: Hướng dẫn tải và sử dụng Scratch 3.0 trên máy tính Windows 7, 8, 10 dành cho sinh viên mới học lập trình. 00:00 – Giới thiệu 00:35 – Tải file cài đặt Scratch 01:30 – Cài đặt Scratch 3.0 02:24 – Cách mở Scratch trên máy tính 03:06 – Tạo thư mục lưu file sản phẩm (chương trình) sau mỗi bài học 03 :57 – Cách lưu file chương trình Scratch 05:33 – Cách mở file chương trình Scratch 07:00 – Tổng quan về Scratch 11:07 – Like, subscribe kênh của mình nhé #vivusteam, #scratch 1 Cài đặt Scratch – Bạn truy cập vào trang chủ :scratch .mit.edu – Trong phần “Resources” chọn “Download”. 2. Cài đặt Scratch trên máy tính của bạn. 3. Tạo các tệp chương trình Scratch. Khu vực sân khấu, khu vực kiểm soát nhân vật và bối cảnh, khu vực lập trình, khu vực trang phục, khu vực âm thanh. .

Từ khóa của Hướng dẫn tải và sử dụng Scratch 3.0 trên máy tính Windows 7, 8, 10 cho Học sinh: hướng dẫn tải

Thông tin khác của Hướng dẫn tải và sử dụng Scratch 3.0 trên máy tính Windows 7, 8, 10 cho Học sinh:
Video này hiện tại có 4612 lượt view, ngày tạo video là 2021-11-01 06:30:07 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=d78eoAu4XF4 , thẻ tag: #Hương #dân #tải #sư #dung #Scratch #trên #máy #tính #Windows #cho #Hoc #sinh

Cảm ơn bạn đã xem video: Hướng dẫn tải và sử dụng Scratch 3.0 trên máy tính Windows 7, 8, 10 cho Học sinh.