#2023 Hướng dẫn guitar cơ bản | Bài 25/30: Hợp âm chặn, Bass dây 5 | Anhbaduy Guitar – Cà Mau

#2023 Hướng dẫn guitar cơ bản | Bài 25/30: Hợp âm chặn, Bass dây 5 | Anhbaduy Guitar – Cà Mau

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video Hướng dẫn guitar cơ bản | Bài 25/30: Hợp âm chặn, Bass dây 5 | Anhbaduy Guitar – Cà Mau

Khóa học guitar cơ bản | Bài 25/30: Hợp âm chặn, bass 5 dây Nội dung: 00:00 Giới thiệu 00:52 Tốp 5 dây 01:48 Thứ 4 Cách sắp xếp hợp âm 04:18 Bài tập 1 thứ và trưởng 05:55 Bài tập 2 vị trí hợp âm thứ và ĐẠI 07:20 Vị trí hợp âm SEVENTEAL 08:21 Vị trí hợp âm SATURAL 08:44 SUS 09:22 Bài tập 3 Artist: Người liên hệ: 0909770136, Email: anhbaduy@gmail.com thông báo! .

Hướng dẫn guitar cơ bản | Bài 25/30: Hợp âm chặn, Bass dây 5 | Anhbaduy Guitar – Cà Mau “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=wvVy60jHqxc

Tags của Hướng dẫn guitar cơ bản | Bài 25/30: Hợp âm chặn, Bass dây 5 | Anhbaduy Guitar – Cà Mau: #Hướng #dẫn #guitar #cơ #bản #Bài #Hợp #âm #chặn #Bass #dây #Anhbaduy #Guitar #Cà #Mau

Bài viết Hướng dẫn guitar cơ bản | Bài 25/30: Hợp âm chặn, Bass dây 5 | Anhbaduy Guitar – Cà Mau có nội dung như sau: Khóa học guitar cơ bản | Bài 25/30: Hợp âm chặn, bass 5 dây Nội dung: 00:00 Giới thiệu 00:52 Tốp 5 dây 01:48 Thứ 4 Cách sắp xếp hợp âm 04:18 Bài tập 1 thứ và trưởng 05:55 Bài tập 2 vị trí hợp âm thứ và ĐẠI 07:20 Vị trí hợp âm SEVENTEAL 08:21 Vị trí hợp âm SATURAL 08:44 SUS 09:22 Bài tập 3 Artist: Người liên hệ: 0909770136, Email: anhbaduy@gmail.com thông báo! .

Từ khóa của Hướng dẫn guitar cơ bản | Bài 25/30: Hợp âm chặn, Bass dây 5 | Anhbaduy Guitar – Cà Mau: hợp âm

Thông tin khác của Hướng dẫn guitar cơ bản | Bài 25/30: Hợp âm chặn, Bass dây 5 | Anhbaduy Guitar – Cà Mau:
Video này hiện tại có 85 lượt view, ngày tạo video là 2023-04-28 09:55:46 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=wvVy60jHqxc , thẻ tag: #Hướng #dẫn #guitar #cơ #bản #Bài #Hợp #âm #chặn #Bass #dây #Anhbaduy #Guitar #Cà #Mau

Cảm ơn bạn đã xem video: Hướng dẫn guitar cơ bản | Bài 25/30: Hợp âm chặn, Bass dây 5 | Anhbaduy Guitar – Cà Mau.