#2023 Hướng dẫn tạo project, tạo xác thực, tải file json cho phần mềm Gmail Marketing

#2023 Hướng dẫn tạo project, tạo xác thực, tải file json cho phần mềm Gmail Marketing

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video Hướng dẫn tạo project, tạo xác thực, tải file json cho phần mềm Gmail Marketing

Hướng dẫn từng bước: – Tạo project trong Google console – Tạo màn hình xác thực – Tạo xác thực client id – Upload file json – Kết nối với json từ phần mềm Gmail Marketing – Add tài khoản gmail để gửi – Gửi link test vào phần mềm: Link liên hệ: .

Hướng dẫn tạo project, tạo xác thực, tải file json cho phần mềm Gmail Marketing “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=BK7Y_3CnlzA

Tags của Hướng dẫn tạo project, tạo xác thực, tải file json cho phần mềm Gmail Marketing: #Hướng #dẫn #tạo #project #tạo #xác #thực #tải #file #json #cho #phần #mềm #Gmail #Marketing

Bài viết Hướng dẫn tạo project, tạo xác thực, tải file json cho phần mềm Gmail Marketing có nội dung như sau: Hướng dẫn từng bước: – Tạo project trong Google console – Tạo màn hình xác thực – Tạo xác thực client id – Upload file json – Kết nối với json từ phần mềm Gmail Marketing – Add tài khoản gmail để gửi – Gửi link test vào phần mềm: Link liên hệ: .

Từ khóa của Hướng dẫn tạo project, tạo xác thực, tải file json cho phần mềm Gmail Marketing: tải file

Thông tin khác của Hướng dẫn tạo project, tạo xác thực, tải file json cho phần mềm Gmail Marketing:
Video này hiện tại có 4161 lượt view, ngày tạo video là 2020-11-05 18:36:31 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=BK7Y_3CnlzA , thẻ tag: #Hướng #dẫn #tạo #project #tạo #xác #thực #tải #file #json #cho #phần #mềm #Gmail #Marketing

Cảm ơn bạn đã xem video: Hướng dẫn tạo project, tạo xác thực, tải file json cho phần mềm Gmail Marketing.