#2023 Hướng dẫn xóa gameloop sạch fix hầu hết tất cả các lỗi hiện nay

#2023 Hướng dẫn xóa gameloop sạch fix hầu hết tất cả các lỗi hiện nay

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video Hướng dẫn xóa gameloop sạch fix hầu hết tất cả các lỗi hiện nay

File gỡ game: Nhóm mình để các bạn post lỗi: Tóm tắt các bước 1 Gỡ gameloop, nếu không được bạn tải file gỡ game ở trên về mở ra gỡ 2 Bạn xóa thư mục tạm trên tất cả các ổ, lưu ý là Một số phần mềm sử dụng bản cài đặt tạm thời để cài đặt, vì vậy bạn nên kiểm tra kỹ trước khi gỡ bỏ để không bị mất dữ liệu hoặc lỗi phần mềm. 3 Điều hướng đến %appdata%, xóa tencent, rồi quay lại xóa cục bộ thư mục tencent. / để tải về 5 Bạn nên thay đổi đường dẫn khi cài đặt, nếu hiện mã lỗi 20 thì dùng VPN hoặc phần mềm khác fake IP rồi cài đặt. 6 Tải game và chơi

Hướng dẫn xóa gameloop sạch fix hầu hết tất cả các lỗi hiện nay “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=KB8h30ryuvY

Tags của Hướng dẫn xóa gameloop sạch fix hầu hết tất cả các lỗi hiện nay: #Hướng #dẫn #xóa #gameloop #sạch #fix #hầu #hết #tất #cả #các #lỗi #hiện #nay

Bài viết Hướng dẫn xóa gameloop sạch fix hầu hết tất cả các lỗi hiện nay có nội dung như sau: File gỡ game: Nhóm mình để các bạn post lỗi: Tóm tắt các bước 1 Gỡ gameloop, nếu không được bạn tải file gỡ game ở trên về mở ra gỡ 2 Bạn xóa thư mục tạm trên tất cả các ổ, lưu ý là Một số phần mềm sử dụng bản cài đặt tạm thời để cài đặt, vì vậy bạn nên kiểm tra kỹ trước khi gỡ bỏ để không bị mất dữ liệu hoặc lỗi phần mềm. 3 Điều hướng đến %appdata%, xóa tencent, rồi quay lại xóa cục bộ thư mục tencent. / để tải về 5 Bạn nên thay đổi đường dẫn khi cài đặt, nếu hiện mã lỗi 20 thì dùng VPN hoặc phần mềm khác fake IP rồi cài đặt. 6 Tải game và chơi

Từ khóa của Hướng dẫn xóa gameloop sạch fix hầu hết tất cả các lỗi hiện nay: hướng dẫn fix lỗi

Thông tin khác của Hướng dẫn xóa gameloop sạch fix hầu hết tất cả các lỗi hiện nay:
Video này hiện tại có 21233 lượt view, ngày tạo video là 2021-08-25 08:19:19 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=KB8h30ryuvY , thẻ tag: #Hướng #dẫn #xóa #gameloop #sạch #fix #hầu #hết #tất #cả #các #lỗi #hiện #nay

Cảm ơn bạn đã xem video: Hướng dẫn xóa gameloop sạch fix hầu hết tất cả các lỗi hiện nay.