#2023 Lỗi nhập số trong excel | Sửa lỗi nhập số 1 thành 0.01 trong excel

#2023 Lỗi nhập số trong excel | Sửa lỗi nhập số 1 thành 0.01 trong excel

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video Lỗi nhập số trong excel | Sửa lỗi nhập số 1 thành 0.01 trong excel

Hướng dẫn sửa lỗi bằng số trong excel. Cách sửa lỗi nhập sai số trong excel. Trong excel khi ta nhập số 1 sẽ chuyển thành số 0.01, khi này xảy ra đồng nghĩa với việc excel sẽ tự động chèn dấu thập phân vào số khi ta nhập số nên ta phải hủy bỏ tự động xóa bằng cách chèn dấu thập phân vào số, thì số chúng tôi đã nhập không chính xác. Trường hợp thứ 2 là khi ta nhập 1 số trong excel mà số cứ chuyển sang dạng ngày tháng, lỗi này là do định dạng ô excel của chúng ta là dạng ngày tháng, để khắc phục lỗi số này chúng ta sẽ định dạng lại trường ở dạng số #tinhocvanphongtht Nguyen Thi Tiep – Đăng ký kênh để nhận video mới: Tải Tài liệu: Hỗ trợ Facebook: XEM CÁC HƯỚNG DẪN KHÁC TẠI KÊNH TIN HỌC VĂN PHÒNG ========================= == ============== HỌC WORD: HỌC EXCEL CƠ BẢN: HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP EXCEL: HỌC EXCEL EXCEL CAO: HỌC POWERPOINT ONLINE: HƯỚNG DẪN TẠO GAME POWERPOINT: HỌC LẬP TRÌNH VB.NET: HỌC LẬP TRÌNH ASP.NET: .

Lỗi nhập số trong excel | Sửa lỗi nhập số 1 thành 0.01 trong excel “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=VZCT8wB9A14

Tags của Lỗi nhập số trong excel | Sửa lỗi nhập số 1 thành 0.01 trong excel: #Lôi #nhâp #sô #trong #excel #Sưa #lôi #nhâp #sô #thanh #trong #excel

Bài viết Lỗi nhập số trong excel | Sửa lỗi nhập số 1 thành 0.01 trong excel có nội dung như sau: Hướng dẫn sửa lỗi bằng số trong excel. Cách sửa lỗi nhập sai số trong excel. Trong excel khi ta nhập số 1 sẽ chuyển thành số 0.01, khi này xảy ra đồng nghĩa với việc excel sẽ tự động chèn dấu thập phân vào số khi ta nhập số nên ta phải hủy bỏ tự động xóa bằng cách chèn dấu thập phân vào số, thì số chúng tôi đã nhập không chính xác. Trường hợp thứ 2 là khi ta nhập 1 số trong excel mà số cứ chuyển sang dạng ngày tháng, lỗi này là do định dạng ô excel của chúng ta là dạng ngày tháng, để khắc phục lỗi số này chúng ta sẽ định dạng lại trường ở dạng số #tinhocvanphongtht Nguyen Thi Tiep – Đăng ký kênh để nhận video mới: Tải Tài liệu: Hỗ trợ Facebook: XEM CÁC HƯỚNG DẪN KHÁC TẠI KÊNH TIN HỌC VĂN PHÒNG ========================= == ============== HỌC WORD: HỌC EXCEL CƠ BẢN: HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP EXCEL: HỌC EXCEL EXCEL CAO: HỌC POWERPOINT ONLINE: HƯỚNG DẪN TẠO GAME POWERPOINT: HỌC LẬP TRÌNH VB.NET: HỌC LẬP TRÌNH ASP.NET: .

Từ khóa của Lỗi nhập số trong excel | Sửa lỗi nhập số 1 thành 0.01 trong excel: sửa lỗi

Thông tin khác của Lỗi nhập số trong excel | Sửa lỗi nhập số 1 thành 0.01 trong excel:
Video này hiện tại có 12481 lượt view, ngày tạo video là 2020-11-17 16:30:02 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=VZCT8wB9A14 , thẻ tag: #Lôi #nhâp #sô #trong #excel #Sưa #lôi #nhâp #sô #thanh #trong #excel

Cảm ơn bạn đã xem video: Lỗi nhập số trong excel | Sửa lỗi nhập số 1 thành 0.01 trong excel.