#2023 SỬA LỖI FONT CHỮ VÀ TÁCH FILE VIDEO, ÂM THANH, HÌNH ẢNH RA KHỎI FILE POWER POINT#powerpoint365

#2023 SỬA LỖI FONT CHỮ VÀ  TÁCH FILE VIDEO, ÂM THANH, HÌNH ẢNH RA KHỎI FILE POWER POINT#powerpoint365

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video SỬA LỖI FONT CHỮ VÀ TÁCH FILE VIDEO, ÂM THANH, HÌNH ẢNH RA KHỎI FILE POWER POINT#powerpoint365

+ Bước 1: xác định tên font chưa có trên máy tính Bước 2: tải font còn thiếu về máy Bước 3: copy font còn thiếu vào thư mục fonts theo đường dẫn: My computer (or This PC), vào ổ C, tìm thư mục “Windows”, tìm thư mục “Font”, copy font còn thiếu vào thư mục “font”. Chi tiết trong video +Bước 1: Đổi đuôi pptx hoặc ppt thành đuôi rar (đề phòng bị ẩn) các bạn làm như sau: 1. mở thư mục bất kỳ 2. chọn chế độ xem 3. chọn hiển thị 4. tích vào ô bên cạnh sang đuôi file) Bước 2: mở file rar trong thư mục ppt, vào thư mục media copy file video giải nén ra để sử dụng) Hướng dẫn chi tiết trong video

SỬA LỖI FONT CHỮ VÀ TÁCH FILE VIDEO, ÂM THANH, HÌNH ẢNH RA KHỎI FILE POWER POINT#powerpoint365 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=TGNbkuALgJU

Tags của SỬA LỖI FONT CHỮ VÀ TÁCH FILE VIDEO, ÂM THANH, HÌNH ẢNH RA KHỎI FILE POWER POINT#powerpoint365: #SỬA #LỖI #FONT #CHỮ #VÀ #TÁCH #FILE #VIDEO #ÂM #THANH #HÌNH #ẢNH #KHỎI #FILE #POWER #POINTpowerpoint365

Bài viết SỬA LỖI FONT CHỮ VÀ TÁCH FILE VIDEO, ÂM THANH, HÌNH ẢNH RA KHỎI FILE POWER POINT#powerpoint365 có nội dung như sau: + Bước 1: xác định tên font chưa có trên máy tính Bước 2: tải font còn thiếu về máy Bước 3: copy font còn thiếu vào thư mục fonts theo đường dẫn: My computer (or This PC), vào ổ C, tìm thư mục “Windows”, tìm thư mục “Font”, copy font còn thiếu vào thư mục “font”. Chi tiết trong video +Bước 1: Đổi đuôi pptx hoặc ppt thành đuôi rar (đề phòng bị ẩn) các bạn làm như sau: 1. mở thư mục bất kỳ 2. chọn chế độ xem 3. chọn hiển thị 4. tích vào ô bên cạnh sang đuôi file) Bước 2: mở file rar trong thư mục ppt, vào thư mục media copy file video giải nén ra để sử dụng) Hướng dẫn chi tiết trong video

Từ khóa của SỬA LỖI FONT CHỮ VÀ TÁCH FILE VIDEO, ÂM THANH, HÌNH ẢNH RA KHỎI FILE POWER POINT#powerpoint365: sửa lỗi

Thông tin khác của SỬA LỖI FONT CHỮ VÀ TÁCH FILE VIDEO, ÂM THANH, HÌNH ẢNH RA KHỎI FILE POWER POINT#powerpoint365:
Video này hiện tại có 150 lượt view, ngày tạo video là 2023-02-17 20:14:27 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=TGNbkuALgJU , thẻ tag: #SỬA #LỖI #FONT #CHỮ #VÀ #TÁCH #FILE #VIDEO #ÂM #THANH #HÌNH #ẢNH #KHỎI #FILE #POWER #POINTpowerpoint365

Cảm ơn bạn đã xem video: SỬA LỖI FONT CHỮ VÀ TÁCH FILE VIDEO, ÂM THANH, HÌNH ẢNH RA KHỎI FILE POWER POINT#powerpoint365.