#2023 | Windows Server 2022 | Triển khai Active Directory và Azure Active Directory

#2023 | Windows Server 2022 | Triển khai Active Directory và Azure Active Directory

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video | Windows Server 2022 | Triển khai Active Directory và Azure Active Directory

Ở phần đầu của loạt bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về điện toán đám mây và đặc biệt là về chủ đề Windows Server Hybrid, chủ đề rất phù hợp hiện nay. Trong tập đầu tiên, giảng viên Đỗ Văn Kuang sẽ giúp chúng tôi chuẩn bị một số thành phần hybrid. 1. Chuẩn bị các thành phần thực hành 1.1 Cài đặt Active Directory Domain Service và biến Windows Server 2022 thành bộ điều khiển miền (DC) với phần mềm máy trạm vmware, quản lý các đối tượng trong miền như người dùng, nhóm, đơn vị tổ chức, v.v. 1.2 Tạo đối tượng thuê trong Azure sử dụng Azure Active Thư mục quản lý các đối tượng: user, group, device. Hãy nhớ tham gia nhóm Khám phá Windows Server 2022 để chia sẻ và thảo luận về chủ đề thú vị này! Đăng Ký Ngay: ————————- Giảng viên: Đỗ Văn Quang – Giảng viên Bảo mật tại SaigonCTT Thực hiện: Viện Công nghệ Sài Gòn – SaigonCTT Tham khảo Đào tạo Quốc tế Chương trình chuẩn từ website SaigonCTT: Facebook: Tiktok: Zalo: .

| Windows Server 2022 | Triển khai Active Directory và Azure Active Directory “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=vuHP5L2j0sE

Tags của | Windows Server 2022 | Triển khai Active Directory và Azure Active Directory: #Windows #Server #Triển #khai #Active #Directory #và #Azure #Active #Directory

Bài viết | Windows Server 2022 | Triển khai Active Directory và Azure Active Directory có nội dung như sau: Ở phần đầu của loạt bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về điện toán đám mây và đặc biệt là về chủ đề Windows Server Hybrid, chủ đề rất phù hợp hiện nay. Trong tập đầu tiên, giảng viên Đỗ Văn Kuang sẽ giúp chúng tôi chuẩn bị một số thành phần hybrid. 1. Chuẩn bị các thành phần thực hành 1.1 Cài đặt Active Directory Domain Service và biến Windows Server 2022 thành bộ điều khiển miền (DC) với phần mềm máy trạm vmware, quản lý các đối tượng trong miền như người dùng, nhóm, đơn vị tổ chức, v.v. 1.2 Tạo đối tượng thuê trong Azure sử dụng Azure Active Thư mục quản lý các đối tượng: user, group, device. Hãy nhớ tham gia nhóm Khám phá Windows Server 2022 để chia sẻ và thảo luận về chủ đề thú vị này! Đăng Ký Ngay: ————————- Giảng viên: Đỗ Văn Quang – Giảng viên Bảo mật tại SaigonCTT Thực hiện: Viện Công nghệ Sài Gòn – SaigonCTT Tham khảo Đào tạo Quốc tế Chương trình chuẩn từ website SaigonCTT: Facebook: Tiktok: Zalo: .

Từ khóa của | Windows Server 2022 | Triển khai Active Directory và Azure Active Directory: active phần mềm

Thông tin khác của | Windows Server 2022 | Triển khai Active Directory và Azure Active Directory:
Video này hiện tại có 105 lượt view, ngày tạo video là 2023-04-19 20:00:11 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=vuHP5L2j0sE , thẻ tag: #Windows #Server #Triển #khai #Active #Directory #và #Azure #Active #Directory

Cảm ơn bạn đã xem video: | Windows Server 2022 | Triển khai Active Directory và Azure Active Directory.