35 thủ thuật excel hay nhất năm 2021 Mới Nhất

35 thủ thuật excel hay nhất năm 2021 Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

35 thủ thuật excel hay nhất năm 2021


► Xin chào các bạn, đây là khóa học marketing do Kiên Trần phụ trách. Chúc bạn học vui vẻ và hiệu quả ► Tham gia nhóm để nhận tài liệu học chi tiết ► Nội dung học 0 ፡ Chuyên mục 09 Giới thiệu 0 ፡ 30 30 Số nhanh 2 ፡ Nói 19 Xem giá trị nhanh mà không cần phép tính 04 ፡ Nhập 42 cột, hàng và ô 08:17 Nhanh lựa chọn 10:48 Sao chép Định dạng ô khác 14:11 Lọc dữ liệu chuyên nghiệp 17:02 Tạo danh sách thả xuống (danh sách thả xuống) 19:54 Sao chép trang tính 20:50 Màu trang tính 22:04 Các cột căn chỉnh với nội dung 23: Chuyển đổi 25 hàng thành cột và ngược lại 24:35 Loại bỏ trùng lặp 28:24 Cách sử dụng hàm Vlookup 30:42 Chuyển chữ cái thành số 32:49 mà không cần thêm công thức 34:32 Sao chép 40:51 Hàm đếm 46:23 Công thức nhanh 47 ፡ Xem 40 định dạng có điều kiện 55 ፡ 32 dòng chủ đề cố định 56 ፡ 47 47 Di chuyển nhanh giữa các ô và lựa chọn 58 ፡ 40 40 Dự đoán kết quả bán hàng và thương mại 1 ፡ Reck 06 ፡ 57 57 Hàm tính tổng 1 10 10 10 43 43 43 ሶ 43 1 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16: 24: 24: 24: 24: 24 1:27:02 Chức năng văn bản (trái, phải, ống kính, thu ngắn) 1:30:58 Flash Fill 1:33:43 Căn chỉnh tệp hình ảnh trước khi in / Professional Print 1 ፡ Deep 37 ፡ 15 Hình ảnh thông thường trong tệp excel 1 ፡ 39 39 28 28 Tìm kiếm và thay thế thông tin 1 41 41 41 41 ፡ 45 45 45 45 45 1 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 48.

35 thủ thuật excel hay nhất năm 2021 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=nANa8QfEe9E

Tags: #thủ #thuật #excel #hay #nhất #năm

Từ khóa: mẹo excel,trần công kiên,marketing,học marketing,excel for marketer,basic marketing,marketing căn bản