3D Scanning for Free Mới Nhất

3D Scanning for Free Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

 

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

 

3D Scanning for Free


Làm thế nào để tạo bản quét 3D của một đối tượng bằng camera điện thoại di động và phần mềm miễn phí? Chúng tôi so sánh bản quét 3D miễn phí của mình với bản quét lớp chuyên nghiệp. Máy quét 3D Pro được sản xuất bằng máy quét 3D 20.000 Euro. Tìm hiểu thêm ፡ Tất cả phần mềm đều miễn phí để thực hiện hướng dẫn này. Bạn không cần một ứng dụng đặc biệt cho điện thoại của mình, chỉ có ảnh. Phương pháp tạo bản quét 3D này được gọi là chụp ảnh. Bất kỳ máy ảnh nào có sẵn trên thị trường đều có thể được sử dụng cho việc này. Meshroom hoạt động tốt nhất với GPU Nvidia. Có một số vấn đề với Meshroom, khi bạn không sử dụng card đồ họa NVD của mình, thì bạn cần sử dụng Draft Mesh Meshroom lưu trữ các tệp 3D ở đâu? Câu hỏi này đã được nhiều bạn đặt ra. Trả lời: Khi bạn lần đầu tiên nhấn nút “Start”, Meshroom sẽ hỏi bạn nơi lưu thư mục Cashe: Thông thường bạn cần vào phần mềm C: / Users / Computer-Name / AppData / local / Temp / MeshroomCashe. Hướng dẫn Meshlab (để chuyển đổi ảnh thành tệp 3D) ፡ Phát hiện Meshlab (để kết hợp Dọn dẹp quét 3D và nhiều lần quét đơn) ፡ Netfabb miễn phí (phiên bản 7.4.0) (để đo quét 3D) ፡ nhảy Netfabb (phiên bản hiện tại) để quét Quét 3D- Trình kiểm tra GOM (Để so sánh sự khác biệt giữa các máy quét 3D khác nhau) ፡ Tải xuống tệp dự án Miễn phí Lớp học miễn phí Quét 3D miễn phí (“Kích hoạt xe tăng”) ፡ Phần miễn phí Quét 3D chuyên nghiệp (“Tangebra”) ፡ Phân tích sự khác biệt Quét 3D miễn phí và quét 3D chuyên nghiệp (PDF) ፡ Fade Meshlab 3D Viewer (Phần mềm miễn phí): Dấu thời gian: 00:00 Giới thiệu 00:21 Giới thiệu về Công nghệ quét 3D 00:55 Chuẩn bị tạo bản quét 3D miễn phí 02:02 máy ảnh di động của bạn Chụp ảnh nội dung của bạn bằng 02: 44 Nhập hình ảnh g Meshroom 03:15 MeshLab 04:10 Điều chỉnh cân bằng Netfabb 05:20 MeshLab để tích hợp các bản quét của bạn 06:45 Miễn phí 3D Scanning Vs. Quét 3D chuyên nghiệp 07:26 So sánh các bản quét khác nhau của GOM Inspector 08:28 Thông tin thêm 09:08 STL to BƯỚC Giới thiệu về Holocreators: Holocreators 3D-Scanning và Reverse Engineering Company. Chúng tôi muốn giúp bạn với các dự án của bạn. Vui lòng gọi +49 40 481133 hoặc viết thư cho chúng tôi. Email Depot info@holocreators.com ።፡ ።።፡ ።ሆ፡ ሆ፡ ሆ፡ሆሆ የዩሎ ሆሆ ቻሆ ቻሆ ቻ፡ ቻሆ ቻ DS ፡ DS ፡ DS ፡ DS።።። ዩ፡ Youtube ፡ Youtube ፡ Youtube ፡ YoutubeDS YoutubeDS YoutubeDS Youtube #MeshLab #Netfabb #MeshRoom #Netfabb #GOMINspect # Hình thu nhỏ nguồn hình ảnh 3DScanned (tay và điện thoại).

3D Scanning for Free “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=1s8dZAk6dy8

Tags: #Scanning #Free

Từ khóa: download phần mềm,3d scanning,3d scan diy,Mobile phone 3d scanner,Making stl files,Creating stl files,cell phone 3d scanner,3d scan with my phone,3d scan with my camera,how to make a 3d scanner with your phone,Photogrammetry,Camera 3d scanner,Dslr 3d scanner,free 3D scanning tutorial,compare free 3D scanning with professional 3D scanning,mobile phone photogrammetry,cell phone photogrammetry,3D photogrammetry software,Creating STL files for 3D Printing,Swann Rack,Holocreators