Cách khắc phục lỗi ký số hồ sơ giao dịch điện tử – lỗi không nộp được hồ sơ BHXH Mới Nhất

Cách khắc phục lỗi ký số hồ sơ giao dịch điện tử – lỗi không nộp được hồ sơ BHXH Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

 

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

 

Cách khắc phục lỗi ký số hồ sơ giao dịch điện tử – lỗi không nộp được hồ sơ BHXH


1. Hướng dẫn rà soát mã số an sinh xã hội, quy trình chi trả an sinh xã hội cho người lao động 2. Hoàn trả thẻ bảo hiểm y tế khi bị mất, hỏng do ứng dụng VssID Bấm vào đây để đăng ký mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới theo mẫu bảo hiểm y tế mới kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2021.

Cách khắc phục lỗi ký số hồ sơ giao dịch điện tử – lỗi không nộp được hồ sơ BHXH “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=rr9ulPrsRig

Tags: #Cách #khắc #phục #lỗi #ký #số #hồ #sơ #giao #dịch #điện #tử #lỗi #không #nộp #được #hồ #sơ #BHXH

Từ khóa: cách khắc phục lỗi,Lỗi nộp hồ sơ điện tử,lỗi khi nộp hồ sơ trình duyệt chạy mãi,lỗi đang trong quá trình nộp hồ sơ vui lòng không đóng trình duyệt,lỗi vui lòng không đóng trình duyệt khi nộp hồ sơ điện tử,lỗi chạy mãi mà không nộp được hồ sơ,lỗi nộp hồ sơ trên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội,lỗi nộp hồ sơ trên cổng giao dịch điện tử BHXH,lỗi nộp hồ sơ điện tử bảo hiểm xã hội,lỗi nộp hồ sư điện tử BHXH,lỗi nộp hồ sơ bảo hiểm trên cổng điện tử BHXH