Cách viết chữ vào hình vẽ trong Word

Cách viết chữ vào hình vẽ trong Word

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video Cách viết chữ vào hình vẽ trong Word

Cách viết chữ vào hình vẽ trong Word
Cách viết chữ vào hình vẽ trong Word
Hướng dẫn các bạn 2 cách viết chữ vào hình vẽ trong Word.
Cách làm như sau:
Cách 1:
Bước 1: Vào Insert / Shapes rồi chọn mẫu hình cần vẽ
Bước 2: Nhấn giữ chuột trái vẽ 1 hình shape
Bước 3: Chuột phải vào hình rồi chọn Add Text sau đó nhập nội dung vào
Cách 2:
Bước 1: Vào Insert / Shapes rồi chọn mẫu hình cần vẽ
Bước 2: Vào Insert / Shapes rồi vẽ 1 Text Box
Bước 3: Nhập nội dung vào Text Box
Bước 4: Bỏ màu nền, viền Text Box rồi di chuyển Text Box tới vị trí thích hợp
Trên đây mình vừa hướng dẫn các bạn cách viết chữ vào hình vẽ trong Word.
Chúc các bạn thành công!

Cách viết chữ vào hình vẽ trong Word “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=fGfI6pHDaV8

Tags của Cách viết chữ vào hình vẽ trong Word: #Cách #viết #chữ #vào #hình #vẽ #trong #Word

Bài viết Cách viết chữ vào hình vẽ trong Word có nội dung như sau: Cách viết chữ vào hình vẽ trong Word
Cách viết chữ vào hình vẽ trong Word
Hướng dẫn các bạn 2 cách viết chữ vào hình vẽ trong Word.
Cách làm như sau:
Cách 1:
Bước 1: Vào Insert / Shapes rồi chọn mẫu hình cần vẽ
Bước 2: Nhấn giữ chuột trái vẽ 1 hình shape
Bước 3: Chuột phải vào hình rồi chọn Add Text sau đó nhập nội dung vào
Cách 2:
Bước 1: Vào Insert / Shapes rồi chọn mẫu hình cần vẽ
Bước 2: Vào Insert / Shapes rồi vẽ 1 Text Box
Bước 3: Nhập nội dung vào Text Box
Bước 4: Bỏ màu nền, viền Text Box rồi di chuyển Text Box tới vị trí thích hợp
Trên đây mình vừa hướng dẫn các bạn cách viết chữ vào hình vẽ trong Word.
Chúc các bạn thành công!

Từ khóa của Cách viết chữ vào hình vẽ trong Word: mẹo words

Thông tin khác của Cách viết chữ vào hình vẽ trong Word:
Video này hiện tại có 39 lượt view, ngày tạo video là 2022-10-15 21:31:08 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=fGfI6pHDaV8 , thẻ tag: #Cách #viết #chữ #vào #hình #vẽ #trong #Word

Cảm ơn bạn đã xem video: Cách viết chữ vào hình vẽ trong Word.