CĐ thực hành FPT – minhtdph02273 – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Download IDM Mới Nhất

CĐ thực hành FPT – minhtdph02273 – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Download  IDM Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

 

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

 

CĐ thực hành FPT – minhtdph02273 – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Download IDM


minhtdph02273.

CĐ thực hành FPT – minhtdph02273 – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Download IDM “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=LzbctVJf3zQ

Tags: #CĐ #thực #hành #FPT #minhtdph02273 #Hướng #dẫn #sử #dụng #phần #mềm #Download #IDM

Từ khóa: hướng download phần mềm,PT08306 – Web