Construction Vehicles – Trucks & Equipment | Dump Truck, Excavator, Truck – Vehicle name sounds

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video Construction Vehicles – Trucks & Equipment | Dump Truck, Excavator, Truck – Vehicle name sounds

Construction Vehicles – Trucks & Equipment | Dump Truck, Excavator, Truck – Vehicle name sounds – Tomato learning tv
To complete any civil construction work, it is necessary to have the support of civil construction machinery. This video is a list of certain types of civil construction machinery that must be present to complete the work. So what machines are those and do you have them? Let’s see more.
00:00 Concrete mixer truck – Xe trộn bê tông
00:19 Excavator – Máy xúc
00:29 Trencher – Máy đào rãnh
00:43 Crane Machine Concrete – Máy phun bê tông
00:59 Motor Grader – Máy san gạt
01:13 Dump truck – Xe tải chở đất
01:27 Skid Steer Load – Máy xúc lật
01:42 Bulldozer – Xe ủi đất
01:57 Pile Driver – Máy đóng cọc
02:09 Articulated Hauler – Xe ben đầu kéo
02:24 Road Roller – Xe đầm nền
02:38 Compactor – Máy đầm
02:52 Mobile crane – Xe cẩu thủy lực
03:05 Wrecking Ball Crane – Máy cẩu đập phá
03:18 Tower Crane – Cần trục tháp
03:32 Wheel Loader – Máy xúc lật
03:47 Forklift – Xe nâng
04:02 Scraper – Máy cạp đất
04:15 Backhoe Loader – Máy xúc đào liên hợp
04:32 Feller Buncher – Máy khai thác gỗ
04:46 Boom lift – Xe nâng người
04:59 Scissor lift – Xe nâng người dạng kéo cắt
05:16 Telehandler – Xe nâng đa năng
05:33 Asphalt Paver – Máy trải thảm nhựa nóng
05:49 Cold Planer – Máy cào bóc mặt đường
06:04 Crane truck – Xe tải cần cẩu
06:18 Towable Light Tower – Tháp đèn ánh sáng
06:32 Concrete vibrator – Máy đầm dùi bê tông
06:49 Tamping rammer – Máy đầm cóc
07:04 Concrete cutting machine – Máy cắt bê tông
07:19 Hydraulic hammer – Búa Phá Đá Thủy Lực
07:34 Excavator Auger – Máy xúc khoan
07:46 Excavator Dragline – Máy xúc gàu kéo
08:06 Water truck – Xe cấp nước
Education video 👍
Please SUBSCRIBE 👍
—–
TOMATO LEARNING TV – Channel to introduce and learn about Farm Animals, Wild Animals, Sea Animals, Geography, History, ABC Alphabet …
Please LIKE and SUBSCRIBE to the channel…

Construction Vehicles – Trucks & Equipment | Dump Truck, Excavator, Truck – Vehicle name sounds “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=o5rwSAylhVI

Tags của Construction Vehicles – Trucks & Equipment | Dump Truck, Excavator, Truck – Vehicle name sounds: #Construction #Vehicles #Trucks #amp #Equipment #Dump #Truck #Excavator #Truck #Vehicle #sounds

Bài viết Construction Vehicles – Trucks & Equipment | Dump Truck, Excavator, Truck – Vehicle name sounds có nội dung như sau: Construction Vehicles – Trucks & Equipment | Dump Truck, Excavator, Truck – Vehicle name sounds – Tomato learning tv
To complete any civil construction work, it is necessary to have the support of civil construction machinery. This video is a list of certain types of civil construction machinery that must be present to complete the work. So what machines are those and do you have them? Let’s see more.
00:00 Concrete mixer truck – Xe trộn bê tông
00:19 Excavator – Máy xúc
00:29 Trencher – Máy đào rãnh
00:43 Crane Machine Concrete – Máy phun bê tông
00:59 Motor Grader – Máy san gạt
01:13 Dump truck – Xe tải chở đất
01:27 Skid Steer Load – Máy xúc lật
01:42 Bulldozer – Xe ủi đất
01:57 Pile Driver – Máy đóng cọc
02:09 Articulated Hauler – Xe ben đầu kéo
02:24 Road Roller – Xe đầm nền
02:38 Compactor – Máy đầm
02:52 Mobile crane – Xe cẩu thủy lực
03:05 Wrecking Ball Crane – Máy cẩu đập phá
03:18 Tower Crane – Cần trục tháp
03:32 Wheel Loader – Máy xúc lật
03:47 Forklift – Xe nâng
04:02 Scraper – Máy cạp đất
04:15 Backhoe Loader – Máy xúc đào liên hợp
04:32 Feller Buncher – Máy khai thác gỗ
04:46 Boom lift – Xe nâng người
04:59 Scissor lift – Xe nâng người dạng kéo cắt
05:16 Telehandler – Xe nâng đa năng
05:33 Asphalt Paver – Máy trải thảm nhựa nóng
05:49 Cold Planer – Máy cào bóc mặt đường
06:04 Crane truck – Xe tải cần cẩu
06:18 Towable Light Tower – Tháp đèn ánh sáng
06:32 Concrete vibrator – Máy đầm dùi bê tông
06:49 Tamping rammer – Máy đầm cóc
07:04 Concrete cutting machine – Máy cắt bê tông
07:19 Hydraulic hammer – Búa Phá Đá Thủy Lực
07:34 Excavator Auger – Máy xúc khoan
07:46 Excavator Dragline – Máy xúc gàu kéo
08:06 Water truck – Xe cấp nước
Education video 👍
Please SUBSCRIBE 👍
—–
TOMATO LEARNING TV – Channel to introduce and learn about Farm Animals, Wild Animals, Sea Animals, Geography, History, ABC Alphabet …
Please LIKE and SUBSCRIBE to the channel…

Từ khóa của Construction Vehicles – Trucks & Equipment | Dump Truck, Excavator, Truck – Vehicle name sounds: tải driver

Thông tin khác của Construction Vehicles – Trucks & Equipment | Dump Truck, Excavator, Truck – Vehicle name sounds:
Video này hiện tại có 8016 lượt view, ngày tạo video là 2022-09-13 17:30:05 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=o5rwSAylhVI , thẻ tag: #Construction #Vehicles #Trucks #amp #Equipment #Dump #Truck #Excavator #Truck #Vehicle #sounds

Cảm ơn bạn đã xem video: Construction Vehicles – Trucks & Equipment | Dump Truck, Excavator, Truck – Vehicle name sounds.