Đen – Đưa Nhau Đi Trốn ft. Linh Cáo [M/V]

Đen – Đưa Nhau Đi Trốn ft. Linh Cáo [M/V]

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video Đen – Đưa Nhau Đi Trốn ft. Linh Cáo [M/V]

Đưa nhau đi trốn – Đen ft Linh Cáo
//non-commercial

Reprod by AN produtions-808lab base on a free beat from Suicidal illness
A music video by Rec16 Studio
Director: Boma Đức Hoàng
Writer: Thinh Phạm, Týt Nguyễn
D.O.P: Boma Đức Hoàng
Camera: Boma Đức Hoàng, Thinh Phạm, Týt Nguyễn
Editor: Tyt Nguyễn
Color grading: Thịnh Phạm
Cast: Phạm Văn Hùng, Ken Đinh, Nâu, Sáu Ngón, Trung Ngô
Photography: Kubi, Tuấn Anh Phạm, Sáu Ngón
BTS: Sáu Ngón, Kubi Huy
Flycam: Dung Tien Pham
Support: Tuấn Anh, DL Black
Special thank to Phòng VH –TT huyện đảo Cát Bà, ET production, anh em moto Hải Phòng

follow Linh Cáo:
/youtube:
/facebook:
/instagram:

follow Đen:

#duanhauditron #den #linhcao

Đen – Đưa Nhau Đi Trốn ft. Linh Cáo [M/V] “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=5e7e_KZINA4

Tags của Đen – Đưa Nhau Đi Trốn ft. Linh Cáo [M/V]: #Đen #Đưa #Nhau #Đi #Trốn #Linh #Cáo

Bài viết Đen – Đưa Nhau Đi Trốn ft. Linh Cáo [M/V] có nội dung như sau: Đưa nhau đi trốn – Đen ft Linh Cáo
//non-commercial

Reprod by AN produtions-808lab base on a free beat from Suicidal illness
A music video by Rec16 Studio
Director: Boma Đức Hoàng
Writer: Thinh Phạm, Týt Nguyễn
D.O.P: Boma Đức Hoàng
Camera: Boma Đức Hoàng, Thinh Phạm, Týt Nguyễn
Editor: Tyt Nguyễn
Color grading: Thịnh Phạm
Cast: Phạm Văn Hùng, Ken Đinh, Nâu, Sáu Ngón, Trung Ngô
Photography: Kubi, Tuấn Anh Phạm, Sáu Ngón
BTS: Sáu Ngón, Kubi Huy
Flycam: Dung Tien Pham
Support: Tuấn Anh, DL Black
Special thank to Phòng VH –TT huyện đảo Cát Bà, ET production, anh em moto Hải Phòng

follow Linh Cáo:
/youtube:
/facebook:
/instagram:

follow Đen:

#duanhauditron #den #linhcao

Từ khóa của Đen – Đưa Nhau Đi Trốn ft. Linh Cáo [M/V]: hướng dẫn download ảnh

Thông tin khác của Đen – Đưa Nhau Đi Trốn ft. Linh Cáo [M/V]:
Video này hiện tại có 68773028 lượt view, ngày tạo video là 2015-09-11 10:51:37 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=5e7e_KZINA4 , thẻ tag: #Đen #Đưa #Nhau #Đi #Trốn #Linh #Cáo

Cảm ơn bạn đã xem video: Đen – Đưa Nhau Đi Trốn ft. Linh Cáo [M/V].