Faith Rising | Episode 3 – Salvation: Standing on Absolute Truth Mới Nhất

Faith Rising | Episode 3 – Salvation: Standing on Absolute Truth Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

 

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

 

Faith Rising | Episode 3 – Salvation: Standing on Absolute Truth


Không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời nếu không có đức tin. Ngay từ ban đầu, chúng ta sẽ tiếp tục tiến trình cứu rỗi trong suốt cuộc đời mình để hoàn thành mục đích mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta là hoàn thành ý định của Ngài trên đất. Về niềm tin, Daniel và Amber Pierce thảo luận về cách đức tin được phát triển khi chúng ta ‘làm việc’ cho sự cứu rỗi của mình, để chúng ta có thể giành chiến thắng tối nay. Nhớ SUBSCRIBE để không bỏ lỡ các tập phim mới. Tìm Daniel và Amber Pierce trên mạng xã hội! Daniel Pierce – Amber Pierce –

Faith Rising | Episode 3 – Salvation: Standing on Absolute Truth “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Y6tzwkOcLj4

Tags: #Faith #Rising #Episode #Salvation #Standing #Absolute #Truth

Từ khóa: tải driver màn hình,[vid_tags]