Fix lỗi YouTube trên iphone và iPad Sài OS cũ. YouTube lỗi OS 9.3 Mới Nhất

Fix lỗi YouTube trên iphone và iPad Sài OS cũ. YouTube lỗi OS 9.3 Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Fix lỗi YouTube trên iphone và iPad Sài OS cũ. YouTube lỗi OS 9.3


Sửa lỗi YouTube trên iPhone và iPad cũ Sai OS Trước tiên, bạn phải kết nối thiết bị của mình để cài đặt Cydia. Sử dụng quản trị viên Efile hoặc Felix để mở nó. Tôi sẽ chuyển hàng. Var / container / pack / app / YouTube / YouTube.app. Nhận thông tin tệp plist điều chỉnh thành 16.06.7 Chúc mọi người may mắn

Fix lỗi YouTube trên iphone và iPad Sài OS cũ. YouTube lỗi OS 9.3 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=IGXECWvAp-M

Tags: #Fix #lỗi #YouTube #trên #iphone #và #iPad #Sài #cũ #YouTube #lỗi

Từ khóa: lỗi trên iphone,[vid_tags]