Fun Tips to Help Young Kids Learn to Read High Frequency Words at Home Mới Nhất

Fun Tips to Help Young Kids Learn to Read High Frequency Words at Home Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Fun Tips to Help Young Kids Learn to Read High Frequency Words at Home


Sarah giải thích một số cách thú vị đơn giản để cha mẹ giúp con họ nhận biết, đọc và viết một vài từ thông dụng mỗi tuần, sử dụng những chiếc bẫy đơn giản quanh nhà với túi dự tiệc và tờ giấy có ghi các từ trên đó. Dự án Đọc và Viết của Trường Cao đẳng Sư phạm là một công ty nghiên cứu và phát triển nhân viên đặt tại Trường Cao đẳng Sư phạm, Đại học Columbia. Được dẫn dắt bởi Lucy Calkins, TCRWP đã là lực lượng dẫn đầu về việc đọc trong hơn 30 năm. Bằng cách phát triển chương trình giảng dạy và đánh giá thành tích, đồng thời hợp tác với sinh viên, giảng viên, hiệu trưởng và người giám sát, TCRWP đã giúp hàng trăm nghìn trường học cung cấp hướng dẫn đọc và viết chặt chẽ và thú vị hơn. Dự án hợp tác chặt chẽ với các trường học ở 23 quốc gia, trên khắp Hoa Kỳ, và đặc biệt là ở Thành phố New York. .

Fun Tips to Help Young Kids Learn to Read High Frequency Words at Home “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=GA-87yFKUFU

Tags: #Fun #Tips #Young #Kids #Learn #Read #High #Frequency #Words #Home

Từ khóa: mẹo words,TCRWP,Lucy Calkins,Teachers College Reading and Writing Project,remote learning,distance learning,virtual,home,help,parent,kid,child,fun,read,words,snap words,sight words,learn,elementary,kindergarten,first grade,second grade