Giới thiệu về phần mềm Storyline phần 1 Mới Nhất

Giới thiệu về phần mềm Storyline phần 1 Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

 

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

 

Giới thiệu về phần mềm Storyline phần 1


Trong hướng dẫn này, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về giao diện phần mềm Articulate Storyline. Hiểu cơ bản về phần mềm Storyline bằng cách thiết kế các bài học Elearning. .

Giới thiệu về phần mềm Storyline phần 1 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=3g10KWvkl9A

Tags: #Giới #thiệu #về #phần #mềm #Storyline #phần

Từ khóa: phần mềm,gioi thieu articulate storyline,phan mem articulate storyline,phan mem storyline,thiet ke bai giang elearning