Global Mapper – Tải địa hình, ảnh vệ tinh (Download Terrain, Orthophoto from GM to Infraworks) Mới Nhất

Global Mapper – Tải địa hình, ảnh vệ tinh (Download Terrain, Orthophoto from GM to Infraworks) Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Global Mapper – Tải địa hình, ảnh vệ tinh (Download Terrain, Orthophoto from GM to Infraworks)


Hướng dẫn tải dữ liệu phong cảnh, hình ảnh vệ tinh bằng Global Maps và nhập dữ liệu này vào Autodesk Infraworks. Hướng dẫn cắt địa hình, tạo đường đồng mức các bạn có thể xem.

Global Mapper – Tải địa hình, ảnh vệ tinh (Download Terrain, Orthophoto from GM to Infraworks) “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=kmHR8PV6H74

Tags: #Global #Mapper #Tải #địa #hình #ảnh #vệ #tinh #Download #Terrain #Orthophoto #Infraworks

Từ khóa: hướng dẫn download ảnh,Autodesk,Infraworks,BIM,BIM infrastructures,Mô hình 3D,3D model,3D modeling,Thư viện 3D,3D library,Road design,Bridge design,Thiết kế đường,Thiết kế cầu,Simulation,Visualation,Civil,Civil 3D,Hướng dẫn làm đồ án,Đồ án tốt nghiệp,Global Mapper,Terrain Themes,ortho photo,ảnh vệ tinh,tải dữ liệu địa hình,terrain download,Infraworks 360,global mapper tutorial,GIS,Map,download ortho,free ortho