GTA 5 ONLINE NEW UPDATE 1.53 PATCH NOTES (BUG FIXES, NEW PODIUM CARS AND PARIAH SPOILER FIX Mới Nhất

GTA 5 ONLINE NEW UPDATE 1.53 PATCH NOTES (BUG FIXES, NEW PODIUM CARS AND PARIAH SPOILER FIX Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

 

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

 

GTA 5 ONLINE NEW UPDATE 1.53 PATCH NOTES (BUG FIXES, NEW PODIUM CARS AND PARIAH SPOILER FIX


Bản vá lỗi cho Bản cập nhật GTA 5 Online 1.53 / 1.36 hiện đã được phát trực tiếp! Bản cập nhật mới đến một ngày trước Bản cập nhật GTA Online tiếp theo. Mặc dù không quá thú vị nhưng là một nội dung mới, nó là một cải tiến quan trọng về chất lượng cuộc sống trong GTA 5. Trò chơi cung cấp một số bản sửa lỗi và cải thiện độ ổn định: – Đã sửa lỗi Paria Spiler. – Hiệu suất được cải thiện trên Kayo Perico. – Chất lượng video hack minigame đã được giảm từ 1080 p xuống 720p để giảm tần suất crash của game khi minigame bắt đầu. – Một trong những kính của DJ đã được cập nhật. Kiểm tra toàn bộ sổ ghi chép ở đây.

GTA 5 ONLINE NEW UPDATE 1.53 PATCH NOTES (BUG FIXES, NEW PODIUM CARS AND PARIAH SPOILER FIX “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=bT5Vv-FqVwI

Tags: #GTA #ONLINE #UPDATE #PATCH #NOTES #BUG #FIXES #PODIUM #CARS #PARIAH #SPOILER #FIX

Từ khóa: fix bug,gta online,gta 5,gta v,gta online update 1.53,gta 5 update 1.53 patch notes,gta 5 update 1.53,gta online patch notes 1.53,gta online mode menu 1.53,gta online tutorial,gta online new update,gta online god mode,gta cayo perico heist,gta cayo perico door glitch