HD001_Soạn phả 2.3 – Download phần mềm và Active tài khoản Administrator Mới Nhất

HD001_Soạn phả 2.3 – Download phần mềm và Active tài khoản Administrator Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

 

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

 

HD001_Soạn phả 2.3 – Download phần mềm và Active tài khoản Administrator


1. Tải xuống phần mềm Liên kết tải xuống phần mềm có trên trang chủ 2. Kích hoạt Tài khoản Người quản lý Xác định Tài khoản Quản trị viên và Tài khoản có Quyền Quản trị viên Vào Control Panel, mở Tài khoản Người dùng để kiểm tra. Ví dụ: có tài khoản donTRUONGBT, nhưng đây chỉ là tài khoản quản trị viên, không phải quản trị viên máy tính.

HD001_Soạn phả 2.3 – Download phần mềm và Active tài khoản Administrator “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ou7PSIsMHEY

Tags: #HD001Soạn #phả #Download #phần #mềm #và #Active #tài #khoản #Administrator

Từ khóa: download phần mềm,[vid_tags]