Học biết từ ngữ tạo thành câu – Learning that Words Make Sentences (Vietnamese) Mới Nhất

Học biết từ ngữ tạo thành câu – Learning that Words Make Sentences (Vietnamese) Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Học biết từ ngữ tạo thành câu – Learning that Words Make Sentences (Vietnamese)


Khuyến khích con bạn nói và phát triển ngôn ngữ với mẹo nhanh này. Khi con bạn nói một từ, bạn sử dụng từ đó trong một câu hoàn chỉnh. Đó là một cách dễ dàng để giúp con bạn sẵn sàng nói một câu hoàn chỉnh. Teach for Life là một phong trào toàn cầu nhằm giáo dục mọi người tốt hơn và chia sẻ hy vọng cho thế giới. Bản dịch tiếng Việt của Tommy Ta và Anhe Le. Tường thuật của Anh Lê. Khuyến khích sự phát triển ngôn ngữ và lời nói của trẻ bằng lời khuyên nhanh này. Khi trẻ nói một từ, bạn sử dụng từ đó trong một câu hoàn chỉnh. Các câu đầy đủ là một cách dễ dàng để giúp họ chuẩn bị nói. Dạy học là một hoạt động toàn cầu, trong đó chúng tôi chia sẻ kiến ​​thức để dạy con mình tốt hơn về cuộc sống và tạo ra hy vọng cho thế giới. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest ::

Học biết từ ngữ tạo thành câu – Learning that Words Make Sentences (Vietnamese) “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ugr6w_sUxeM

Tags: #Học #biết #từ #ngữ #tạo #thành #câu #Learning #Words #Sentences #Vietnamese

Từ khóa: mẹo words,pre k,teaching,teach for life,education