How to: Install Apps, Games APK's on Android SDK Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

How to: Install Apps, Games APK's on Android SDK


Hướng dẫn đơn giản về cách cài đặt tệp APK cho ứng dụng và trò chơi trên Android SDK Android của bạn. Lệnh Terminal để tải xuống android-sdk-macosx / platform-tools / adb install (Vị trí tệp APK) Cài đặt Android trên Mac, PC và Linux, đăng ký, thích và bình luận bên dưới! Twitter ፌ ፌ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡.

How to: Install Apps, Games APK's on Android SDK “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=BpLEMbyFYco

Tags: #Install #Apps #Games #APK39s #Android #SDK

Từ khóa: hướng download game apk,how,to,install,app,files,apps,games,whatsapp,messenger,angry,birds,mac,etc,on,android,sdk,software,development,kit,virtual,device,software tutorial,mobile device,Windows,How-to (Conference Subject),Angry Birds (Video Game),video game,Phone,Iphone,Maker,Apple,Touch,Ipod,Computer,Cell,Nokia,Review,Linux,Ipod Touch,Samsung,talk,Apple Store (online),Wireless,Cell Phone