How to install XP-PEN driver on macOS Big Sur(11.0) Mới Nhất

How to install XP-PEN driver on macOS Big Sur(11.0) Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

 

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

 

How to install XP-PEN driver on macOS Big Sur(11.0)


0:02 – Đảm bảo bạn chưa mở khóa tất cả các trình điều khiển Pentel hiện tại 0:14 – Khởi động lại Mac và trình điều khiển Mac mới 0:31 – Hướng dẫn phiên bản PenTabletSetting Text Đây là cách cài đặt trình điều khiển giao diện người dùng mới XP-PEN trên MacOS Big Sur (11.0) trên MacOS Cách cài đặt trình điều khiển XP-PEN trên Big Sur (11.0).

How to install XP-PEN driver on macOS Big Sur(11.0) “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=p9IlxzMOjS8

Tags: #install #XPPEN #driver #macOS #Big #Sur110

Từ khóa: download driver,xp-pen