How to pronounce words ending in S. /S/, /Z/, /IZ/? English Pronunciation Lesson Mới Nhất

How to pronounce words ending in S. /S/, /Z/, /IZ/? English Pronunciation Lesson Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

How to pronounce words ending in S. /S/, /Z/, /IZ/? English Pronunciation Lesson


Học 3 quy tắc phát âm của các từ kết thúc bằng S Trong phần phát âm tiếng Anh này, bạn sẽ học cách phát âm các từ kết thúc bằng s. Và các quy tắc đơn giản để biết cái nào nên được gọi là -S, -Z hoặc -IZ. Bạn có thể cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh của mình với video này. Xem video của tôi để biết Mẹo học tiếng Anh năm 2020! Tôi hy vọng video này sẽ giúp bạn trong việc phát âm tiếng Anh của bạn. Chia sẻ các bài học tiếng Anh để giúp bạn cải thiện khả năng nói, nghe, từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh và hơn thế nữa. Cảm ơn! 🙂

How to pronounce words ending in S. /S/, /Z/, /IZ/? English Pronunciation Lesson “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=c-RnTl0MNi0

Tags: #pronounce #words #English #Pronunciation #Lesson

Từ khóa: mẹo words,How to pronounce words ending in S,Words ending in S,English pronunciation lesson,British English pronunciation,s z iz,is it s z or iz,How to pronounce s,Learning English,Learning English pronunciation,How to learn English pronunciation,Learning English lesson,How to speak English,Learn English Like A Pro,English With Luke,Luke’s Engish,Luke English Teacher,Pronunciation practice,English,Speaking English,English pronunciation of plural nouns endings in s