How to put Windows 10 installation onto a USB memory stick Mới Nhất

How to put Windows 10 installation onto a USB memory stick Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

How to put Windows 10 installation onto a USB memory stick


Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Windows 10 trên Thẻ nhớ USB bằng công cụ tạo phương tiện của Microsoft. Điều này hữu ích nếu bạn muốn sửa chữa PC của mình hoặc cài đặt Windows 10 trên PC bằng khóa cấp phép. Tìm Công cụ Sáng tạo Phương tiện tại đây -.

How to put Windows 10 installation onto a USB memory stick “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=W5UDUMqTV1I

Tags: #put #Windows #installation #USB #memory #stick

Từ khóa: hướng download win,windows 10,media creation tool,windows 10 USB install,boot disk,windows 10 repair