Huge Vital Bug Fixed + Shipment is Here!!! | (Vanguard) Mới Nhất

Huge Vital Bug Fixed + Shipment is Here!!! | (Vanguard) Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Huge Vital Bug Fixed + Shipment is Here!!! | (Vanguard)


Tải đến trong Vangard và Sledgehammer sửa một trong những lỗi lớn nhất khi tước vũ khí trong trò chơi! Hôm nay mình sẽ chia sẻ thông tin chi tiết và ấn tượng đầu tiên của mình về chuyến hàng tại Vangard. Bạn vẫn nghĩ gì về phiên bản này của con tàu? Ghi chú cố định Phát hiện Twitch ፡ Leo lên Twitter ፡ X XclusiveAce Merch ፡ Draw.

Huge Vital Bug Fixed + Shipment is Here!!! | (Vanguard) “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=WA6FVDL5EoA

Tags: #Huge #Vital #Bug #Fixed #Shipment #Vanguard

Từ khóa: fix bug,Call of duty,Xclusive Ace,Black Ops Cold War,Cold War,Cold War Tips,Call of Duty Black Ops Cold War