HƯỚNG DẪN cách tải file PDF ,cắt ảnh trên Word ,PDF dán vào bảng ảo trên phần mềm Scrble để dạy học Mới Nhất

HƯỚNG DẪN cách tải file PDF ,cắt ảnh trên Word ,PDF dán vào bảng ảo trên phần mềm Scrble để dạy học Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

HƯỚNG DẪN cách tải file PDF ,cắt ảnh trên Word ,PDF dán vào bảng ảo trên phần mềm Scrble để dạy học


PHẦN MỀM SCRble xuất sắc Đây là hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm scribe …

HƯỚNG DẪN cách tải file PDF ,cắt ảnh trên Word ,PDF dán vào bảng ảo trên phần mềm Scrble để dạy học “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=R_qcGo3ZbEE

Tags: #HƯỚNG #DẪN #cách #tải #file #PDF #cắt #ảnh #trên #Word #PDF #dán #vào #bảng #ảo #trên #phần #mềm #Scrble #để #dạy #học

Từ khóa: hướng dẫn tải ảnh,[vid_tags]