Hướng dẫn cài SQL SERVER 2012 Express trên Windows Server 2012 Mới Nhất

Hướng dẫn cài SQL SERVER 2012 Express trên Windows Server 2012 Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

 

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

 

Hướng dẫn cài SQL SERVER 2012 Express trên Windows Server 2012


Hướng dẫn Cài đặt SQL SERVER 2012 Express trên Windows Server 2012 – Xem Thêm SERVER 2008 R2 Express Nhấp vào liên kết với Gói Dịch vụ 2 để truy cập trang chủ của Microsoft để tải xuống SQL SQL SERVER 2012 Express. Nếu hệ điều hành của bạn là 64 bit, hãy chọn tệp ENU x64SQLEXPRADV_x64_ENU.exe. Tải xuống SQL SERVER 2012 Expres ENU x86 SQLEXPRADV_x86_ENU.exe Nếu hệ điều hành của bạn là 32 bit.

Hướng dẫn cài SQL SERVER 2012 Express trên Windows Server 2012 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=_jUVt0TAa4A

Tags: #Hướng #dẫn #cài #SQL #SERVER #Express #trên #Windows #Server

Từ khóa: hướng dẫn tải win,sql 2012 r2,setup sql 2012,cài sql server 2012,win server 2012,windows server 2012,cài sql 2012 tren win server,SQL SERVER 2012 Express,setup SQL SERVER 2012 Express,hướng dẫn cài sql 2012,cai sql 2008 r2