HƯỚNG DẪN DOWNLOAD MỌI ẢNH TỪ 1 WEBSITE VỀ MÁY TÍNH Mới Nhất

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD MỌI ẢNH TỪ 1 WEBSITE VỀ MÁY TÍNH Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD MỌI ẢNH TỪ 1 WEBSITE VỀ MÁY TÍNH


Cách tải tất cả ảnh từ bất kỳ trang web nào về máy tính của bạn: Bật 1. Firefox theo mặc định 2. Cài đặt FireFox vào máy tính Làm theo hướng dẫn trong video trên, chọn các hiệu ứng trên thư mục để lưu ảnh xuất của bạn (tất cả ảnh đều ở đó ).

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD MỌI ẢNH TỪ 1 WEBSITE VỀ MÁY TÍNH “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=9XFrOpk7C6c

Tags: #HƯỚNG #DẪN #DOWNLOAD #MỌI #ẢNH #TỪ #WEBSITE #VỀ #MÁY #TÍNH

Từ khóa: hướng dẫn download ảnh,FIREFOX,DOWNLOAD ẢNH,TẢI ẢNH,LÀM WEBSITE