Hướng dẫn học sinh nộp bài trên hệ thống lms vnedu vn Mới Nhất

Hướng dẫn học sinh nộp bài trên hệ thống lms vnedu vn Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Hướng dẫn học sinh nộp bài trên hệ thống lms vnedu vn


Nhập tệp bản vẽ bài tập về nhà, tệp word, tệp excel, … nhiều tệp cùng một lúc.

Hướng dẫn học sinh nộp bài trên hệ thống lms vnedu vn “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=kFS_iWC7VX4

Tags: #Hướng #dẫn #học #sinh #nộp #bài #trên #hệ #thống #lms #vnedu

Từ khóa: hướng dẫn tải luận văn,Some text you would like to share…