Hướng dẫn tải, cài đặt và sử dụng phần mềm Scrble Ink-Lite-Viết bảng khi dạy – học trực tuyến Mới Nhất

Hướng dẫn tải, cài đặt và sử dụng phần mềm Scrble Ink-Lite-Viết bảng khi dạy – học trực tuyến Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

 

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

 

Hướng dẫn tải, cài đặt và sử dụng phần mềm Scrble Ink-Lite-Viết bảng khi dạy – học trực tuyến


Các thầy cô hãy suy nghĩ về cách viết và vẽ trên màn hình khi dạy trực tuyến, rất đơn giản – đã có Scrble Ink-Lite, hoàn toàn miễn phí với một số chức năng: +) write; +) Vẽ; +) Xóa, Xóa, … * Liên kết Đóng Video * Đào tạo CNTT cho 2022 Giáo viên nghỉ việc * Dạy trực tuyến trên Zavi *

Hướng dẫn tải, cài đặt và sử dụng phần mềm Scrble Ink-Lite-Viết bảng khi dạy – học trực tuyến “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=djk2Fw3p0Yg

Tags: #Hướng #dẫn #tải #cài #đặt #và #sử #dụng #phần #mềm #Scrble #InkLiteViết #bảng #khi #dạy #học #trực #tuyến

Từ khóa: tải phần mềm,viết chữ khi dạy online,bảng viết điện tử,scrble-ink,scrble-lite,bảng dạy online,bút viết online