hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm tập huấn môđun 2 3 Mới Nhất

hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm tập huấn môđun 2 3 Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm tập huấn môđun 2 3


Tham gia các hoạt động đang phát triển, truy cập tài nguyên học tập trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS), tự học theo nhu cầu cá nhân, Tham gia cộng đồng mạng xã hội học tập dành cho giáo viên và quản trị viên EDEP, kết nối và chia sẻ kiến ​​thức, kinh nghiệm với đồng nghiệp và chuyên gia trong Hệ thống LMS. Phát triển năng lực chuyên môn bằng cách hỗ trợ trực tiếp và thường xuyên cho hiệu trưởng / ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, CỜ BẠC ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY quản lý các cơ sở giáo dục của trường và bằng cách hỗ trợ các giáo sư của các trường đại học giảng dạy trực tuyến; Đánh giá các tiêu chuẩn và trình độ học vấn dựa trên các tiêu chuẩn nghề nghiệp thông qua hệ thống TEMIS; Đáp ứng linh hoạt và chủ động với những thay đổi trong trải nghiệm học tập, nhu cầu đa dạng của học sinh trung học, và những kiến ​​thức cơ bản về học tập cơ bản và sáng tạo. .

hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm tập huấn môđun 2 3 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=JHSoQXEZPP8

Tags: #hướng #dẫn #tải #và #cài #đặt #phần #mềm #tập #huấn #môđun

Từ khóa: hướng dẫn tải phần mềm,mô đun 2,mô đun 3,tập huấn,chương trình tập huấn mô đun 3,chương trình tập huấn mô đun 2,hướng dẫn tải phần mềm,đăng nhập