HƯỚNG DẪN UPLOAD (TẢI) TÀI LIỆU LÊN HỆ THỐNG CEAC – HỒ SƠ NÀO CẦN DỊCH SANG TIẾNG ANH, HS NÀO KHÔNG? Mới Nhất

HƯỚNG DẪN UPLOAD (TẢI) TÀI LIỆU LÊN HỆ THỐNG CEAC – HỒ SƠ NÀO CẦN DỊCH SANG TIẾNG ANH, HS NÀO KHÔNG? Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

HƯỚNG DẪN UPLOAD (TẢI) TÀI LIỆU LÊN HỆ THỐNG CEAC – HỒ SƠ NÀO CẦN DỊCH SANG TIẾNG ANH, HS NÀO KHÔNG?


– Hướng dẫn nạp tài liệu (tài liệu dân sự) vào hệ thống CEAC. – Hướng dẫn dịch tài liệu: + Những tài liệu nào phải dịch sang tiếng Anh; + Không cần dịch bất kỳ kích thước nào. Bấm Đăng ký Kênh (miễn phí); Hãy like, share và comment bên dưới video. Để được hỗ trợ tinh thần. Xin cảm ơn quý vị và các bạn! Link xem video:.

HƯỚNG DẪN UPLOAD (TẢI) TÀI LIỆU LÊN HỆ THỐNG CEAC – HỒ SƠ NÀO CẦN DỊCH SANG TIẾNG ANH, HS NÀO KHÔNG? “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=0tbhbu6vT98

Tags: #HƯỚNG #DẪN #UPLOAD #TẢI #TÀI #LIỆU #LÊN #HỆ #THỐNG #CEAC #HỒ #SƠ #NÀO #CẦN #DỊCH #SANG #TIẾNG #ANH #NÀO #KHÔNG

Từ khóa: tải tài liệu,hướng dẫn upload tài liệu civil documents lên hệ thống CEAC,hướng dẫn dịch thuật tài liệu đính kèm,tài liệu nào phải dịch sang tiếng anh khi upload theo đơn DS-260