Install WebODM on Windows 10 using Docker Mới Nhất

Install WebODM on Windows 10 using Docker Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

 

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

 

Install WebODM on Windows 10 using Docker


Video này hướng dẫn bạn cách cài đặt WebODM trên Windows 10 bằng hình ảnh Docker. WebODM là một công cụ mã nguồn mở để tạo bản đồ, đám mây điểm, phong cảnh và mô hình 3D từ hình ảnh trên không. Hướng dẫn cài đặt có tại đây Hướng dẫn sử dụng WebODM miễn phí tại GIS OpenCourseWare c #WebODM #GISOCW.

Install WebODM on Windows 10 using Docker “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=LT0dYCh8pXw

Tags: #Install #WebODM #Windows #Docker

Từ khóa: hướng download win,Docker,GIS,OpenDroneMap,UAV,WebODM,Windows,drones,install,remote sensing