Installing an HP Printer in Windows Using a USB Cable | HP Printers | @HPSupport Mới Nhất

Installing an HP Printer in Windows Using a USB Cable | HP Printers | @HPSupport Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

 

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

 

Installing an HP Printer in Windows Using a USB Cable | HP Printers | @HPSupport


Số chương: 00:00 Giới thiệu 00:15 Yêu cầu trước khi cài đặt 00:28 Cài đặt phần mềm 01:21 Kết nối máy in 02:48 Tổng quan Tìm hiểu cách định cấu hình máy in HP trong Windows bằng cáp USB. Chúng tôi sử dụng HP Easy Start để xác định và cài đặt máy in được kết nối với máy tính của bạn. Chuyển đến các video hữu ích khác Các tùy chọn hỗ trợ khác cho thiết bị HP của bạn tại ፡ Tìm HP Inc. Nó tạo ra công nghệ làm cho nó tốt hơn cho tất cả mọi người ở mọi nơi, cho mọi người, cho mọi tổ chức và cho các cộng đồng trên toàn thế giới. Với danh mục các nhà xuất bản, PC, thiết bị di động, giải pháp và dịch vụ, chúng tôi tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời. Video này được thực hiện bởi HP. Cài đặt máy in HP trên Windows bằng cáp USB | Máy in HP | @HPSupport.

Installing an HP Printer in Windows Using a USB Cable | HP Printers | @HPSupport “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=S-CPCeZte48

Tags: #Installing #Printer #Windows #USB #Cable #Printers #HPSupport

Từ khóa: tải driver máy in,HP,Hewlett Packard,troubleshooting,tutorial,diy,electronics,printer,how to,support,help,learn,desktop,notebook,laptop,Install an HP Printer in Windows,Use a USB Cable,HP Printer,hp easy start,how to connect printer to computer,how to install printer driver,how to install printer in laptop,how to connect printer to laptop with cable,how to connect hp printer to laptop with usb,yt:cc=on