Khắc phục lỗi IDM Integration bị chặn trong Chrome Mới Nhất

Khắc phục lỗi IDM Integration bị chặn trong Chrome Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Khắc phục lỗi IDM Integration bị chặn trong Chrome


Nhiều bạn đã bị chặn tích hợp IDM trên Chrome. Thông báo tiếng Anh “Google đã gắn cờ ‘Tích hợp IDM’ có mã độc” và thông báo tiếng Việt “Tích hợp IDM đã tự động bị xóa” hoặc “Tích hợp IDM độc hại và cài đặt bị chặn”. Xem bài báo.

Khắc phục lỗi IDM Integration bị chặn trong Chrome “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Yi6gMWiDvwc

Tags: #Khắc #phục #lỗi #IDM #Integration #bị #chặn #trong #Chrome

Từ khóa: cách chặn lỗi,Chrome,Google,IDM,Thủ thuật Internet,Tiện ích mở rộng